Białe Certyfikaty

24 października, 2022

Finansowanie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w oparciu o mechanizm świadectw efektywności energetycznej.

Skontaktuj się z nami

CO TO SĄ BIAŁE CERTYFIKATY? JAKIE PRZYNOSZĄ KORZYŚCI?

System świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. białych certyfikatów, oparty jest na przepisach ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831). Mechanizm ten umożliwia przedsiębiorstwom otrzymanie dodatkowych środków finansowych na wdrożenie środków efektywności energetycznej, które prowadzą do oszczędności energii. Z pomocy tej może skorzystać każde przedsiębiorstwo, które spełnia warunki określone w ustawie o efektywności energetycznej, przeprowadzi audyt efektywności energetycznej i uzyska pozytywną ocenę swojego wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Biały certyfikat potwierdza ilość energii ostatecznie zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu z zakresu efektywności energetycznej lub podobnego. Oznacza to, że przed podpisaniem umowy z wykonawcą i rozpoczęciem modernizacji należy złożyć wniosek do URE. Oszczędność energii musi wynosić średnio co najmniej 10 ton oleju ekwiwalentnego rocznie (czyli ponad 116,3 MWh/rok lub 418,68 GJ/rok). Dodatkowo przedsiębiorstwa zużywające powyżej 100 GWh energii elektrycznej rocznie mogą otrzymać wsparcie stanowiące równowartość białych certyfikatów dla projektów już zrealizowanych, zgodnie z procedurą określoną w art. 15 ustawy o efektywności energetycznej.

ZA JAKIE MODERNIZACJE MOŻNA POZYSKAĆ BIAŁE CERTYFIKATY?

Wykaz przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej, dla których można ubiegać się o białe certyfikaty, określa art. 19 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej oraz Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. 2016 poz. 1184). Należą do nich, m.in.:

1) izolacja instalacji przemysłowych;

2) przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;

3) modernizacja lub wymiana:

  • oświetlenia,
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła.

4) odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;

5) ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłaniem lub dystrybucją energii;:

  • związanych z poborem energii biernej,
  • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
  • na transformacji,
  • w sieciach ciepłowniczych,
  • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych;

PROCES POZYSKIWANIA BIAŁYCH CERTYFIKATÓW PRZY WSPÓŁPRACY Z PowerOn

Świadectwa Efektywności Energetycznej są wydawane przez Prezesa URE na wniosek podmiotu, u którego realizowane będzie przedsięwzięcie lub podmiotu upoważnionego. Oznacza to, że firmy ubiegające się o biały certyfikat mogą skorzystać z pomocy doświadczonego partnera, zamiast samodzielnie przechodzić przez skomplikowany proces. Prezes URE wydaje świadectwo efektywności energetycznej, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku.

Audyty efektywności energetycznej są kluczowym elementem całego procesu: pierwszy z nich należy dołączyć do składanego wniosku, drugi sporządzany jest po zakończeniu modernizacji jako potwierdzenie uzyskania planowanej oszczędności energii finalnej. Z wykonania audytu powykonawczego zwolnione są przedsięwzięcia, dla których planowana do uzyskania oszczędność energii finalnej w ciągu roku nie przekracza 100 ton oleju ekwiwalentnego.

Współpraca z PowerOn jest prosta, a mianowicie: udzielamy naszym klientom kompleksowego wsparcia, co stanowi gwarancję, że działamy zawsze w najlepszym interesie klienta. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze systemów „białych certyfikatów”, PowerOn oferuje szerokie wsparcie w identyfikacji projektów o odpowiednim potencjale oszczędności energii, przygotowaniu do audytów efektywności energetycznej oraz ubieganiu się o świadectwa efektywności energetycznej. Nasze wartości to autentyczność, przejrzystość i jakość.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy