Budowa trafostacji i przyłącza SN

29 grudnia, 2022

Wielu naszych klientów znacznie zwiększyło swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną i moc przyłącza wraz z rozwojem ich firm. W rezultacie warto rozważyć inwestycję we własną stację transformatorową. W przypadku prezentowanej inwestycji zostało wykonane przyłącze Sn 15kV do sieci OSD Energa Operator oraz zamontowano zewnętrzną trafostację 630kVA do zasilania budynków mieszkalnych.

Jak wygląda proces inwestycyjny?

Budowę stacji transformatorowej możemy podzielić na kilka etapów:
  1. Złożenie wniosku do Operatora Systemu Dystrybucyjnego o określenie warunków technicznych nowego przyłącza SN
  2. Podpisanie Umowy przyłączeniowej z OSD
  3. Opracowanie i uzgodnienie projektu przyłącza. Dokumentacja powinna zostać wykonana zgodnie z określonymi warunkami, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi.
  4. Budowa przyłącza i stacji transformatorowej przez wykwalifikowaną ekipę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne i doświadczenie.
  5. Odbiór techniczny stacji i przekazanie do eksploatacji.
  6. Oszczędzanie na niższych kosztach dystrybucyjnych

Szukasz specjalistów od oszczędności?

W ciągu ostatnich lat działalności osiągnęliśmy stałą pozycję na rynku dzięki bezpośredniej współpracy z coraz większą liczbą sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy