Ceny gwarancji pochodzenia minimalnie spadły.

9 maja, 2023

W ubiegłym miesiącu średnia cena gwarancji potwierdzających wytworzenie energii w źródle odnawialnym okazała się nieznacznie niższa od ceny z wcześniejszego miesiąca. Wkrótce w zakresie handlu gwarancjami pochodzenia zajdą spore zmiany. Przewiduje je najnowszy projekt nowelizacji ustawy o OZE, który właśnie trafił do parlamentu.

Wolumen energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii w ramach gwarancji pochodzenia wzrósł w kwietniu o 10% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniósł 3 734 846 MWh. Nastąpił jednak zauważalny spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca. W kwietniu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) sprzedano gwarancje odpowiadające 5 869 565 MWh wytworzonej energii.

Średnioważona cena gwarantowana za produkcję energii elektrycznej z OZE w ubiegłym miesiącu wyniosła 10,93 zł/MWh, czyli o 0,07 zł/MWh mniej niż średnia cena w marcu. Średnia cena gwarantowana w marcu wyniosła 11,00 zł/MWh, czyli o 2,89 zł/MWh mniej niż w poprzednim miesiącu. Średnioważona cena gwarantowana w lutym br. wyniosła 13,89 zł/MWh, czyli o 6,53 zł/MWh więcej niż w poprzednim miesiącu. Była to najwyższa średnia miesięczna cena w historii systemu gwarancji pochodzenia w Polsce, który funkcjonuje od 2014 roku.

Gwarancje pochodzenia – wkrótce zmiany w przepisach

Gwarancje pochodzenia energii mają na celu umożliwienie odbiorcom końcowym zadeklarowanie i udowodnienie, że określona ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej została wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii lub w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

Gwarancja powstaje wraz z produkcją energii i jest zwracana odbiorcy końcowemu lub wygasa po 12 miesiącach od daty zakończenia produkcji lub wytworzenia. Producenci zielonej energii mają możliwość ubiegania się o gwarancję pochodzenia na pojedynczy miesiąc, okres miesięcy lub narastająco na cały rok kalendarzowy.

Dokumenty te wydawane są przez Dyrektora Generalnego Urzędu Regulacji Energetyki (URE) i wprowadzane do systemu informatycznego TGE. Ostatnie zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii, zatwierdzone przez Radę Ministrów w ubiegłym miesiącu i skierowane już do Zgromadzenia Narodowego, przewidują istotne zmiany w obrocie gwarancjami pochodzenia. W odniesieniu do gwarancji pochodzenia mają zostać wdrożone przepisy unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II), w szczególności art. 19 tej dyrektywy.

Nowe przepisy mają między innymi rozszerzyć możliwość wydania gwarancji pochodzenia na takie rodzaje i nośniki energii jak biometan, ciepło lub chłód, biogaz albo biogaz rolniczy. Ta zmiana łączy się z koniecznością innych zmian – obejmujących umożliwienie wydawania gwarancji już nie tylko za energię wprowadzoną do publicznej sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy