PowerOn energy consultancy

Your energy saving advisor
Don’t waste time trying to save on your own! PowerOn can help you get started being energy efficient, managing energy and saving, taking into account your specific operation.

Discover PowerOn

Liczba elektryków zbliża się do 70 tys. Ile przybyło w styczniu?

PowerOn energy consultancy Your energy saving advisor

Don’t waste time trying to save on your own! PowerOn can help you get started being energy efficient, managing energy and saving, taking into account your specific operation.

doradztwo energetyczne

obsługa energetyczna

We continuously monitor the market created by different energy and gas retailers.

By knowing the trends in supply and demand, we are able to offer you the best solutions for your choice of energy retailer. Our expert energy advice helps you save a lot of time and money.

You can rest assured that our service and the energy advice we provide is always of the highest standard.

We take an individual approach to each customer, always carefully examining their expectations and possibilities. We work with a group of trusted partners, providing only the best solutions and the most advantageous offers.

Discover the scope of our services

We take an individual approach to each customer, always carefully examining their expectations and possibilities.

Usługi energetyczne

Energy services

Photovoltaics

Learn more

Energy storage facilities

Learn more

Power connections

Learn more

Lighting

Learn more

Vehicle charging stations

Learn more

Reactive power compensation

Learn more

Upgranding measurament systems

Learn more

Power quality measurement and analysis

Learn more

Consulting

services

Audits

Learn more

Connection conditions

Learn more

Optimisation of energy costs

Learn more

Supplier selection

Learn more

Negotiation of sales/distribution agreements

Learn more

Correspondence with ERO

Learn more

CPPAs

Learn more

Get to know our business partners’ opinions

We help you with specialised audits and documentation analysis, support you with vendor selection, and take steps to optimise your distribution costs.

"Audyt prowadzony przez zespół PowerOn Sp z o.o. dotyczył analizy zużycia poszczególnych mediów przez przedsiębiorstwo, obejmował takie obszary jak ciepłownictwo, chłodnictwo, oświetlenie, sprężone powietrze, termodernizacja oraz transport. Audytorzy wykazywali się dużą wiedzą merytoryczną. Audyt zawierał także analizę ekonomiczną i środowiskową proponowanych przedsięwzięć."
Zbigniew Serafin
"Przedmiotem współpracy było przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Spółka PowerOn Sp. z o.o. w sposób profesjonalny, terminowo o z godnie z ustaleniami umowy wykonała opracowanie audytu. Współpraca przebiegła sprawnie i bez zarzutów."
Aneta Czaplicka
PowerOn Sp. z o.o. przeprowadziła audyt energetyczny naszego przedsiębiorstwa. Audyt przebiegł sprawnie i terminowo, a wyniki audytu zostały przedstawione w formie czytelnego raportu. Analizy i rekomendacje zawarte w raporcie świadczą o dużej wiedzy merytorycznej audytorów."
Roman Maksymiak
„Prace prowadzone przez zespół PowerOn Sp. z o.o. przebiegły sprawnie i terminowo. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie rzeczywistego raportu wraz z kompletem dokumentacji do Urzędu Regulacji Energetyki. Obliczenia zawarte w raporcie świadczą o dużej wiedzy merytorycznej i znacznej znajomości zagadnień związanych z analizą efektu energetycznego."
Kazimierz Kaczmarek
View all references

Contact us.

We help you with specialist audits and documentation analyses, support you with vendor selection, and take steps to optimise your distribution-related costs.

Go to contact See how to reach us

 

 

Use the form.
Let’s start cooperation!

We help in conducting specialist audits, documentation analysis, we support you in choosing a seller, and we also undertake actions to optimize your distribution costs.

Contact form