Nasze referencje

References

Przedmiotem współpracy było przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Spółka PowerOn Sp. z o.o. w sposób profesjonalny, terminowo o z godnie z ustaleniami umowy wykonała opracowanie audytu. Współpraca przebiegła sprawnie i bez zarzutów.

Aneta Czaplicka

mcdonald
leGUM-wyposażenie warsztatow

Przedmiotem współpracy było wykonanie przez Spółkę PowerOn Sp. z o.o. dwóch instalacji fotowoltaicznych dachowych o mocy 49,61 kWp oraz 26,65 kWp. Prace prowadzone przez zespół PowerOn Sp. z o.o. przebiegały sprawnie i terminowo. Spółka w sposób profesjonalny wywiązała się z zawartej umowy.

Tomasz Leśniak

legum
budowa przyłącza energetycznego

Przedmiotem współpracy była budowa przyłącza energetycznego. Podstawą kontaktów z Firmą PowerOn jest rzetelność, fachowość, połączone z osobistym zaangażowaniem we współpracę oraz wyczuleniem na indywidualne potrzeby Klienta. Usługa świadczona była terminowo i bez zastrzeżeń.

Daniel Heina

referencje ondre
MZK

 

PowerOn Sp. z o.o. przeprowadziła audyt energetyczny naszego przedsiębiorstwa. Audyt przebiegł sprawnie i terminowo, a wyniki audytu zostały przedstawione w formie czytelnego raportu. Analizy i rekomendacje zawarte w raporcie świadczą o dużej wiedzy merytorycznej audytorów.

Roman Maksymiak

MZK
Bolsius - producent świec

Audyt prowadzony przez zespół PowerOn Sp z o.o. dotyczył analizy zużycia poszczególnych mediów przez przedsiębiorstwo, obejmował takie obszary jak ciepłownictwo, chłodnictwo, oświetlenie, sprężone powietrze, termodernizacja oraz transport. Audytorzy wykazywali się dużą wiedzą merytoryczną. Audyt zawierał także analizę ekonomiczną i środowiskową proponowanych przedsięwzięć.

Zbigniew Serafin

bolsius
aqua

Uprzejmie informujemy, że inwestycja polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,61 kW, zleciliśmy firmie PowerOn Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Realizacja instalacji przebiegła bardzo sprawnie, fachowo i zgodnie z dokumentacją techniczną. Firma dotrzymała warunków umowy, usługi świadczone były profesjonalnie i bez zastrzeżeń.

Krzysztof Kijak

AQUAPARK
References

Przedmiotem współpracy było wykonanie przez Spółkę PowerOn Sp. z o.o. instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy 10,8 kWp, wraz z magazynem energii. Prace prowadzone przez zespół PowerOn Sp. z o.o. przebiegały sprawnie i terminowo. Spółka PowerOn w sposób profesjonalny wywiązała się z zawartej umowy.

Mariusz Chamczyk

referencje
nordglass referencje

Firma PowerOn Sp z o.o., zaprezentowała profesjonalizm, doświadczenie zawodowe i podejście eksperckie w dziedzinie analiz efektywności energetycznej. Firma wykazała się rzetelnością oraz elastycznością w realizacji przedsięwzięcia.

Bogusław Kostogłód

NordGlass

Use the form.
Let’s start cooperation!

We help in conducting specialist audits, documentation analysis, we support you in choosing a seller, and we also undertake actions to optimize your distribution costs.

Contact form