Nowe przepisy dla efektywności energetycznej weszły w życie

16 października, 2023

Nowe regulacje wprowadzają bardziej ambitne wymagania w zakresie ograniczania zużycia energii w krajach Unii Europejskiej. Wdrożenie nowej dyrektywy ma na celu obniżenie zużycia energii w UE o ilość odpowiadającą całkowitemu zużyciu energii w Hiszpanii.

Unijna dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej (Energy Efficiency Directive – EED) oznaczona numerem 2023/1791 została właśnie wprowadzona w życie, zastępując wcześniejszą dyrektywę przyjętą w 2018 roku.

Głównym celem nowych przepisów unijnych w obszarze efektywności energetycznej jest redukcja zużycia energii końcowej o 11,7% w porównaniu z poziomem z 2020 roku, co stanowi wyższy cel niż pierwotnie proponowany przez Komisję Europejską (9%).

Realizacja celu zawartego w nowej dyrektywie EED przyczyni się do obniżenia całkowitego zużycia energii w Unii Europejskiej o 763 miliony ton oleju ekwiwalentnego (Mtoe) oraz redukcji zużycia energii pierwotnej o 992,5 Mtoe do 2030 roku.

Niemcy największym konsumentem energii w Unii Europejskiej.

W roku 2020 cała Unia Europejska (UE-28, włączając Wielką Brytanię, która opuściła UE 31 stycznia 2021 r.), zużyła łącznie 1483 Mtoe energii końcowej, z czego zużycie energii pierwotnej wyniosło 1086 Mtoe. Największe zużycie energii odnotowano w Niemczech, które zużyły odpowiednio 276,6 Mtoe energii końcowej i 137,9 Mtoe energii pierwotnej. W Polsce natomiast zużycie energii w 2020 r. wyniosło odpowiednio 96,4 Mtoe energii końcowej i 71,6 Mtoe energii pierwotnej.

Zgodnie z nową wersją dyrektywy EED, wszystkie kraje członkowskie UE będą zobligowane do osiągnięcia średniego rocznego wskaźnika oszczędności energii na poziomie 1,3% w latach 2024-2025, 1,5% w latach 2026-2027, a następnie 1,9% w roku 2028. Średnio rocznie wynosi to 1,49%, w porównaniu do wcześniejszego wymogu na poziomie 0,8%.

Nowa dyrektywa EED zakłada, że kraje Unii Europejskiej powinny priorytetowo traktować poprawę efektywności energetycznej w przypadku odbiorców o niższych dochodach, gospodarstw domowych o ograniczonych zasobach finansowych oraz osób mieszkających w lokalach socjalnych. To wiąże się z nowymi obowiązkami w dziedzinie oszczędzania energii.

Obowiązki sektora publicznego

Sektor publiczny ma teraz swoje własne obowiązki na mocy nowych przepisów. Jest zobowiązany do osiągnięcia corocznego ograniczenia zużycia energii o wartości 1,9 procent. Jednak transport publiczny i siły zbrojne są wyłączone spod tego obowiązku.

Państwa członkowskie zostaną zobligowane do przeprowadzenia co roku renowacji przynajmniej 3 procent powierzchni budynków, które są własnością instytucji publicznych. Ponadto, instytucje publiczne będą musiały uwzględniać wymogi dotyczące efektywności energetycznej podczas podejmowania decyzji w procesach zakupowych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1791 z dnia 13 września 2023 roku w sprawie efektywności energetycznej jest dostępna w wersji polskiej w Dzienniku Urzędowym UE pod podanym linkiem.

W zeszłym tygodniu unijne instytucje zakończyły prace nad nową unijną dyrektywą dotyczącą odnawialnych źródeł energii (RED III).

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy