Optymalizacja kosztów energii

Optymalizacja kosztów energii

Już dziś możesz zlecić optymalizację kosztów energii w Twoim przedsiębiorstwie. Kompleksowo zajmiemy się poprawą efektywności energetycznej. Pomożemy Ci w wyborze optymalnych produktów oraz najlepszych sprzedawców energii oraz gazu. Służmy fachową radą przy opracowywaniu zapytań ofertowych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dlaczego wykonać optymalizację kosztów energii elektrycznej z PowerOn?

PowerOn gwarantuje:

  • bezpłatne konsultacje,
  • audyt dokumentacji, energetyczny oraz infrastruktury,
  • opracowanie specjalistycznych raportów analitycznych,
  • przeprowadzenie przez wszystkie formalności,
  • pomoc w wyborze optymalnych produktów oraz najlepszych sprzedawców energii oraz gazu,
  • doradztwo energetyczne.

Optymalizacja kosztów energii główne zalety:

  • Oszczędności nawet do kilkudziesięciu %,
  • Bieżąca i profesjonalna wiedza o rynku oraz najnowszych rozwiązaniach,
  • Całkowita kontrola i świadomość kosztów energii.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest optymalizacja kosztów energii?

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej to usługa polegająca na przeprowadzeniu dokładnej analizy wszystkich punktów poboru energii pod kątem zapotrzebowania na energię i wskazaniu działań redukujących koszty.

Co oferuje PowerOn?

Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej realizowana jest także poprzez skuteczne zarządzanie energią. W tym zakresie podejmujemy się opracowań specjalistycznych raportów analitycznych, zbieramy najświeższe informacje o rynku energetycznym oraz gazowym.

Wykonujemy plany dotyczące zapotrzebowania na energię, w których uwzględniamy przyszły rozwój i wszelkie unowocześnienia.

Skuteczna poprawa efektywności energetycznej możliwa jest także dzięki przeprowadzanym przez nas audytom. Wykonujemy profesjonalne audyty dokumentacji, infrastruktury oraz audyty energetyczne.

Dzięki analizie dokumentów (wydanych warunków, umów, faktur) jesteśmy w stanie zoptymalizować koszty energii elektrycznej, obierając najkorzystniejszą ścieżkę, adekwatną do potrzeb klienta. Przegląd infrastruktury pozwala nam na precyzyjne określenie wymagań stawianym dostawcom energii a dzięki wykonywanym przez nas audytom efektywności energetycznej masz możliwość uzyskania dotacji na modernizację swoich maszyn oraz uzyskanie ważnych certyfikatów.

Już dziś zgłoś się do nas – optymalizacja kosztów energii elektrycznej to nasza specjalność! Nasza doświadczona i kompetentna kadra podejmie się nawet najtrudniejszych wzywań, znajdując zawsze najlepsze rozwiązania.

Na co zwracacie szczególną uwagę?

Przykładamy szczególną uwagę do analizy możliwości optymalizacji kosztów dystrybucyjnych, gdzie można uzyskać znaczące oszczędności bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych.

Konstrukcja rynku energii elektrycznej znacznie ogranicza zmianę firmy świadczącej usługi dystrybucji (monopol lokalny), natomiast odbiorca, w ramach zapisów taryfy OSD, ma swobodę kształtowania parametrów wpływających na koszty dystrybucyjne.

Koszty dystrybucji stanowią średnio 30-40% wysokości faktury za energię elektryczną. Istotne jest, aby dobrać parametry umowy z Operatorem Systemu Dystrybucji w optymalny dla odbiorcy sposób.

Z naszych doświadczeń wynika, że średnie oszczędności po audycie oraz przeprowadzonym czynnościom optymalizacyjnym sięgają średnio 20% kosztów dystrybucyjnych, a w wybranych przypadkach udaje nam się obniżyć koszty dystrybucji nawet o 70%.

Nasze działania polegają na cyklicznej optymalizacji i kontroli profilu energetycznego w ramach taryfy OSD.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy