Umowy CPPA

Umowy CPPA

Nawiązaliśmy współpracę z licznymi koncernami energetycznymi i stworzyliśmy prężnie działającą strukturę firmy, opartą o doświadczenie kadry zarządzającej, wiedzę doradców oraz umiejętności naszych specjalistów. Na bieżąco śledzimy nowości na bardzo dynamicznym rynku, aby móc zaoferować przedsiębiorcom najlepsze rozwiązania energetyczne, pozwalające im zoptymalizować koszty zakupu energii. W ramach wsparcia energetycznego, oferujemy obsługę zawartych umów. Jedną z naszych specjalności stały się korporacyjne umowy CPPA, które w Polsce stanowią nowość o bardzo dużym potencjale.

Dlaczego warto wybrać umowę CPPA z PowerOn?

PowerOn gwarantuje:

 • bezpłatne konsultacje,
 • analizę sytuację prawną oraz zapotrzebowanie Twojej firmy na energię,
 • pomoc w zawarciu korzystnej umowy CPPA,
 • wsparcie Klientów w optymalizacji kosztów energii elektrycznej,
 • przeprowadzenie przez wszystkie formalności,
 • doradztwo energetyczne.

Zapytaj o interesującą Cię umowę CPPA

Z praktycznego punktu widzenia, w przypadku umowy cPPA na źródło bezpośrednio przyłączone do instalacji odbiorcy (tzw. on-site cPPA), kwestia bilansowania energii oddanej ze źródła
i pobieranej z sieci wydaje się oczywista.

Umowy CPPA

W przypadku umowy cPPA na źródło wirtualnej tj. nie podłączone do instalacji odbiorcy (tzw. off-site cPPA), kwestia bilansowania energii nie jest już tak oczywista dla odbiorcy końcowego. Wchodzi w grę zatem bardziej kontrakt różnicowy, gdzie płatnikiem do dewelopera np. farmy wiatrowej na morzu nie jest Zarządca Rozliczeń (państwo polskie), a podmiot prywatny.

Umowy CPPA

Jako rodzaj umowy typu Off-site cPPA warto wskazać „near site direst wire”. W tego typu umowach dostarczanie energii elektronicznej odbywa się za pomocą dedykowanej linii kablowej pomiędzy instalacją Dewelopera,
a Odbiorcą. W przypadku rozliczeń, sytuacja nie jest już taka oczywista gdyż aktualnie URE domaga się pojawienia kolejnego OSD (Dewelopera).

Umowy CPPA

Umowa CPPA główne zalety:

 • Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej,
 • Uniezależnienie się od wahań rynkowych cen energii,
 • Precyzyjne rozplanowanie budżetu,
 • Budowa proekologicznego wizerunku marki poprzez korzystanie z zielonej energii,
 • Realne ograniczenie emisji szkodliwego dwutlenku węgla do atmosfery i przyczynienie się do walki ze zmianami klimatycznymi,
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest umowa CPPA?

Umowa CPPA (Corporate Power Purchase Agreement) to umowa na sprzedaż energii, która jest zawierana bezpośrednio pomiędzy wytwórcą energii i jej odbiorcą. W umowie tej pomijana jest spółka obrotu, co przedkłada się na korzyści finansowe i większą niezależność.

W Polsce mowy CPPA zawierane są w dwóch głównych modelach:

 • fizycznym,
 • finansowym.

Fizyczny CPPA
Umowa CPPA w modelu fizycznym (sleevedCPPA) pozwala na faktyczną sprzedaż energii elektrycznej (wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych) ostatecznemu odbiorcy. W realizacji umowy w tym modelu niezbędny jest operator sieci elektroenergetycznej. Wytwórca sprzedaje odbiorcy konkretną ilość wytworzonego prądu po cenie, która jest ustalona w umowie. Odbiorca fizycznie wykorzystuje zakupioną energię.

Umowa CPPA w modelu finansowym, jak wygląda?

Umowa CPPA w modelu finansowym (Virtual PPA, VPPA) nie obejmuje fizycznej sprzedaży wyprodukowanego prądu. Wytwórca nie realizuje wtedy realnej dostawy zielonej energii do odbiorcy.

Umowa obejmuje kontrakt różnicowy. Strony podpisujące umowę VPPA ustalają stałą cenę energii elektrycznej. Energię kupują i sprzedają na rynku we własnym zakresie – zawierając inne umowy z podmiotami trzecimi.

Jednocześnie umowa CPPA typu finansowego zobowiązuje strony do rozliczania różnic pomiędzy ceną, którą w niej określiły, a hurtową ceną energii obowiązującą aktualnie na rynku (tzw. spot price).

W sytuacji, gdy rynkowa cena za wolumen energii energetycznej jest wyższa niż podana w umowie VPPA, producent zielonej energii musi zapłacić na rzecz odbiorcy różnicę. Gdy zaś cena rynkowa jest niższa niż ta ustalona w umowie, to odbiorca musi wyrównać różnicę wytwórcy.

Umowa korporacyjna CPPA typu finansowego w praktyce pozwala przedsiębiorstwom uniezależnić się od dużych rynkowych wahań cen za energię elektryczną.

Co to jest Umowa Virtual PPA?

Definicja umowy VPPA pojawiła się w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z 29.07.2005 roku. Zgodnie z zapisami prawnymi jest ona w Polsce rozumiana jako „kontrakt na różnicę”.

Z tego powodu korporacje, które chcą skorzystać z możliwości podpisania tego typu umowy, muszą upewnić się, czy polityka finansowa ich firmy pozwala zawierać ten rodzaj umów.

Czy do podpisania umowy VPPA firma potrzebuje zezwolenia na działalność maklerską?

Najwygodniejszym rozwiązaniem byłoby, gdyby strony podpisujące umowę CPPA w modelu finansowym, nie były zobligowane do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

Warto podkreślić, że Ustawa z 29.07.2005 obliguje podmioty gospodarcze, które chcą obracać instrumentami finansowymi, do uzyskania takiego pozwolenia.

Umowy VPPA mogłyby jednak zostać wyłączone z tej regulacji na podstawie tzw. wyłączenia dotyczącego działalności na własny rachunek. Znajduje się zapis wyłączający z obowiązku posiadania pozwolenia na działalność maklerską w przypadku podmiotów kupujących bądź sprzedających instrumenty finansowe, inne niż towarowe instrumenty pochodne, na własny rachunek.

Definicję towarowego instrumentu pochodnego można znaleźć w Pakiecie MiFID II / MiFIR (Markets in Financial Instruments Directive / Regulation), który definiuje obrót instrumentami finansowymi, nadzór nad działalnością oraz usługami inwestycyjnymi na terenie UE (pakiet reguluje rynki finansowe i towarowe oraz ich uczestników).

Definicja towarowego instrumentu pochodnego jest zawarta w art. 2 ust. 1 punkt 30 Rozporządzenia MiFIR i wyraźnie wskazuje, że kontrakt różnicowy nie jest zaliczany do tej grupy.

Co oferuje PowerOn?

Specjaliści PowerOn pomogą Twojej firmie zawrzeć korzystną (i zgodną z przepisami obowiązującymi w UE) umowę CPPA. Znajomość rynku energetycznego, wieloletnie doświadczenie w branży i współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi pozwoliły nam wypracować procedury wspierające naszych Klientów w optymalizacji kosztów energii elektrycznej.

Z nami postawisz w swojej działalności na ekologiczną, a zarazem tanią zieloną energię. Przeanalizujemy sytuację prawną oraz zapotrzebowanie Twojej firmy na energię, przygotujemy szczegółowe plany i pomożemy Ci wybrać najlepszych wytwórców.

Następnie przygotujemy umowy CPPA w najkorzystniejszym dla korporacji modelu – obsługujemy sleevedCPP oraz VPPA. Zadbamy o negocjację najlepszych cen stałych kontraktu różnicowego lub umowy na fizyczną dostawę energii. Zweryfikujemy tekst umowy przedstawionej przez drugą stronę pod kątem obowiązujących przepisów oraz wymogów formalnych.

Możemy zająć się również obsługą zawartych umów CPPA – sporządzimy potrzebne wnioski, raporty i zestawienia, sprawdzimy zgodność rozliczeń z umową oraz zajmiemy się ewentualnym postępowaniem reklamacyjnym.

On-site cPPA – krok po kroku

Z praktycznego punktu widzenia, w przypadku umowy cPPA na źródło bezpośrednio podłączone do instalacji odbiorcy (tzw. on-site cPPA), kwestia bilansowania energii oddanej ze źródła i pobranej z sieci wydaje się oczywista:

Deweloper cPPA

Otrzymuje od odbiorcy końcowego: Cena (uzgodniona z odbiorcą końcowym) x Zużycie energii (ilość energii oddanej do sieci).

Odbiorca końcowy

Opłaty za energię z:

 • Spółką obrotu: Cena (uzgodniona ze spółką obrotu) x Zużycie energii (ilość energii pobranej z sieci). W przypadku nadprodukcji cena uzgodniona ze spółką obrotu.
 • Spółką dystrybucyjną (OSD): Cena (taryfa) x Zużycie energii (ilość energii pobranej z sieci).
 • Deweloperem cPPA: zgodnie z powyższymi punktami dotyczącymi dewelopera cPPA.

Spółka obrotu

Otrzymuje od odbiorcy końcowego: Cena (uzgodniona z odbiorcą końcowym) x Zużycie energii (ilość energii pobranej z sieci).

W przypadku nadprodukcji cena uzgodniona z odbiorcą końcowym.

Spółka dystrybucyjna (OSD)

Otrzymuje od odbiorcy końcowego: Cena (taryfa) x Zużycie energii (ilość energii pobranej z sieci).

Off-site cPPA – krok po kroku

W przypadku umowy cPPA na źródło wirtualnej tj. nie podłączone do instalacji odbiorcy (tzw. off-site cPPa), kwestia bilansowania energii nie jest już tak oczywista dla odbiorcy końcowego.

Wchodzi w grę zatem bardziej kontrakt różnicowy, gdzie płatnikiem do dewelopera np. farmy wiatrowej na morzu nie jest Zarządca Rozliczeń (państwo polskie), a podmiot prywatny.

1) DewelopercPPA

 • Otrzymuje należność od odbiorcy końcowego na sprzedaż całości wyprodukowanej energii do sieci w relacji do aktualnie występującej cenie na rynku (Towarowej Giełdzie Energii).
 • Gdy cena na rynku jest wyższa od ceny ustalonej z odbiorcą końcowym, wtedy Deweloper płaci Odbiorcy końcowemu różnicę do ustalonej między nimi ceny bazowej.
 • Gdy cena na rynku jest niższa od ceny ustalonej z Odbiorcą końcowym, wtedy Odbiorca końcowy płaci Deweloperowi różnicę do ustalonej między nimi ceny bazowej.

2) Odbiorca końcowy 

Opłaty za energię z:

 • Spółką obrotu: Cena (uzgodniona ze spółką obrotu) x Zużycie energii (ilość energii pobranej z sieci)
 • Spółką dystrybucyjną (OSD): Cena (taryfa) x Zużycie energii (ilość energii pobranej z sieci).
 • Deweloperem cPPA: Zgodnie z wcześniejszej wymienionymi.

3) Spółka obrotu

 • Otrzymuje od odbiorcy końcowego: Cena (uzgodniona z odbiorcą końcowym) x Zużycie energii (ilość energii pobranej z sieci).

4) Spółka dystrybucyjna (OSD)

 • Otrzymuje od odbiorcy końcowego: Cena (taryfa) x Zużycie energii (ilość energii pobranej z sieci).

Off-site cPPA, tzw „near site direct wire”- krok po kroku

Jako rodzaj umowy typu off-site cPPa warto wskazać „Near site direct wire”. W tego typu umowach dostarczanie energii elektrycznej odbywa się za pomocą dedykowanej linii kablowej pomiędzy instalacją Dewelopera a Odbiorcą.

W przypadku rozliczeń, sytuacja nie jest już taka oczywista gdyż aktualnie URE domaga się pojawienia kolejnego OSD (Dewelopera).

1) DewelopercPPA

 • Otrzymuje od odbiorcy końcowego: Cena (uzgodniona z odbiorcą końcowym) x Zużycie energii (ilość energii oddanej do sieci).
  Deweloper cPPA (OSD)
 • Otrzymuje od odbiorcy końcowego:
  Cena (taryfa) x Zużycie energii (ilość energii pobranej z sieci OSD Dewelopera).

2) Odbiorca końcowy
Opłaty za energię z:

 • Spółką obrotu: Cena (uzgodniona ze spółką obrotu) x Zużycie energii (ilość energii pobranej z sieci). W przypadku nadprodukcji cena uzgodniona ze spółką obrotu.
 • Spółką dystrybucyjną (OSD): Cena (taryfa) x Zużycie energii (ilość energii pobranej z sieci).
 • Deweloperem cPPA: Cena (uzgodniona z Deweloperem cPPA)
  x Zużycie energii (ilość energii oddanej do sieci).
 • Deweloperem cPPA (OSD): Cena (taryfa OSD Deweloper) x Zużycie energii (ilość energii pobranej OSD Dewelopera).

3) Spółka obrotu

 • Otrzymuje od odbiorcy końcowego: Cena (uzgodniona z odbiorcą końcowym) x Zużycie energii (ilość energii pobranej z sieci). W przypadku nadprodukcji cena uzgodniona z odbiorcą końcowym.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy