Warunki przyłączenia

Warunki przyłączenia

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej to w szczególności proces, który ma na celu doprowadzenie energii elektrycznej do nowopowstałego obiektu lub zmiana zasilania już w istniejącym obiekcie. Kompleksowo analizujemy i weryfikujemy potrzeby klienta w zakresie zasilania, doradzamy optymalne rozwiązanie w zakresie układu zasilania a następnie w imieniu klienta przygotowujemy odpowiednie wnioski, składamy je do właściwego OSD oraz pilotujemy wydanie warunków.

Dlaczego warto uzyskać warunki przyłączenia do sieci z PowerOn?

Wykonanie projektu i budowy przyłącza to decyzja, która może okazać się wielkim sukcesem. PowerOn gwarantuje:

 • bezpłatne konsultacje,
 • doradztwo w optymalnych rozwiązaniach układu zasilania,
 • przeprowadzenie przez wszystkie formalności,
 • projekt i budowę przyłącza energetycznego,
 • przygotowanie w imieniu klienta wniosków i złożenie do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego(OSD).

Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci, główne zalety:

 • Zwiększenie mocy przyłączeniowej,
 • Dostosowanie wewnętrzne instalacji,
 • Uzyskanie maksymalnej wartości mocy z sieci.

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda procedura przyłączenia do sieci?

Procedura przyłączenia do sieci wygląda następująco:
1. Złożenie wniosku o warunki przyłączenia,
2. Zawarcie umowy o przyłączenie,
3. Realizacji umowy o przyłączenia,
4. Zawarcie umowy na dostawę energii.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia powinien zawierać (art. 7 ust. 3b i ust.8d ww. ustawy oraz § 7 ww. rozporządzenia):
1. oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie – wnioskodawcy;
2. określenie nieruchomości, obiektu lub lokalu do którego energia ma być dostarczana;
3. informacje niezbędne do zapewnienia wymagań technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w art. 7a ww. ustawy;
4. określenie mocy przyłączeniowej dla każdego miejsca dostarczania energii elektrycznej;
5. przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej;
6. przewidywany termin rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej lub jej poboru;
7. parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I – IV;
8. określenie minimalnej mocy wymaganej dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej podmiotom zaliczanym do grup przyłączeniowych I – III;
9. informacje techniczne dotyczące zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia, instalacje i sieci wnioskodawcy oraz charakterystykę obciążeń, niezbędne do określenia warunków przyłączenia w przypadku podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I – IV;

Do wniosku o określenie warunków przyłączenia należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci;
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów;

Kiedy składamy wniosek o przyłączenie?

Proces przyłączeniowy rozpoczyna się od dnia złożenia przez PowerOn aktualnego wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorczych urządzeń, instalacji lub sieci do sieci elektroenergetycznej wraz z kompletem wymaganych załączników.

Warunki składamy, gdy:

 • budujemy obiekt budowlany tj. zakład produkcyjny, garaż, pawilon usługowy,
 • celem jest zwiększenie mocy przyłączeniowej,
 • chcemy wymienić lub przebudować przyłącze,
 • chcemy zasilić plac budowy w energię elektryczną.

Jak długo trwa proces wydania warunków przyłączenie?

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie (art. 7 ust. 8g ww. ustawy oraz § 9 ww. rozporządzenia):

 • 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do IV, V, lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wytwórcę energii elektrycznej zaliczonego do IV, V, lub VI przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • 30 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, a w przypadku przyłączania źródła – od dnia złożenia kompletnego wniosku lub wniesienia zaliczki;
 • 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napięciu powyżej 1 kV;
 • 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do I lub II grupy przyłączeniowej;
 • 150 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, a w przypadku przyłączania źródła – od dnia złożenia kompletnego wniosku lub wniesienia zaliczki.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy