Stacje ładowania pojazdów

Stacje ładowania pojazdów

Coraz więcej Klientów zainteresowanych jest kupnem stacji ładowania samochodów elektrycznych. W PowerOn oferujemy profesjonalne doradztwo w kwestii wyboru odpowiedniej ładowarki do samochodów elektrycznych, oraz jej montażu i eksploatacji. Pomożemy Ci wybrać najkorzystniejszą stację ładowania do Twojego garażu, biurowego parkingu czy publicznej stacji ładowania. Doradzimy Ci nie tylko jaką stację ładowania wybrać, ale i skąd pozyskać na nią dofinansowanie. Dowiedz się, jakie przepisy określają rozwój infrastruktury stacji ładowania i ile ich jest na chwilę obecną w Polsce.

Dlaczego warto wybierać stacje ładowania samochodów elektrycznych z PowerOn?

Wybór odpowiedniej ładowarki do samochodów elektrycznych to decyzja, która może okazać się wielkim sukcesem. PowerOn gwarantuje:

 • kompleksową analizę Twoich potrzeb,
 • rozwiązanie dostosowane do Twoich wymagań i budżetu, kompatybilne z samochodami elektrycznymi i hybrydowymi,
 • doradztwo w kwestii dofinansowania inwestycji,
 • wybór najlepszej stacji do ładowania przy uwzględnieniu wszystkich ustalonych kryteriów,
 • budowę instalacji zasilającej oraz montaż stacji ładowania,
 • obsługę i zarządzanie stacją.

Zapytaj o interesującą Cię stację ładowania

Posiadając samochód elektryczny dobrze wiesz, że najwygodniej ładować jego baterie we własnym obiekcie. Nie musisz korzystać z wolnych ładowarek wpinanych do standardowego gniazdka elektrycznego. Możesz wyposażyć swój garaż, firmę lub miejsce postojowe we własna stację ładowania.

Stacje ładowania pojazdów

Stacje ogólnodostępne dedykowane są miejscom publicznym, gdzie każdy użytkownik pojazdu elektrycznego może naładować baterie w swoim samochodzie lub motocyklu. Właściciel stacji ładowania udostępnia użytkownikowi usługę ładowania pobierając za to opłatę.

Stacje ładowania pojazdów

Ładowarki do samochodów elektrycznych – główne zalety:

 • Bezpieczeństwo- Ładowarka posiada zabezpieczenia chroniące przed przegrzaniem i skokami napięcia, które mogą nie tylko zakłócić wydajne ładowanie auta, ale także stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa,
 • Szybkie ładowanie- Niezależnie od tego jaką ładowarkę wybierzesz, jej moc będzie znacznie wyższa niż w przypadku zwykłego domowego gniazdka elektrycznego (2,3 kW). Dzięki temu czas ładowania jest znacznie krótszy,
 • Łatwość użycia- Aby rozpocząć ładowanie, wystarczy podłączyć kabel ładowarki do samochodu. W ten sposób nie ma potrzeby rozwijania kabla ładującego jak w przypadku ładowania ze zwykłego domowego gniazdka elektrycznego.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych

Duża moc, szybkie ładowanie, możliwość podłączenia trzech samochodów jednocześnie i nowoczesny design. Poznaj nową technologie z intuicyjnym interfejsem w ładowarkach samochodowych dla wszystkich typów pojazdów elektrycznych.

Widok stacji ładowania samochodów elektrycznych DC:

Stacje ładowania pojazdów

Widok stacji ładowania samochodów elektrycznych AC:

Stacje ładowania pojazdów

KATALOG PRODUKTÓW (STACJE DC)

SIEMENS Sicharge DC

Stacje ładowania pojazdów

Stacja ładowania SICHARGE-D jest produktem wykonanym przez Siemens A.G w fabryce w Lipsku. W stacji zastosowano urządzenia, głównie produkcji Siemensa stosowane w przemyśle i w instalacjach o najwyższym priorytecie niezawodności i wydajności oraz najnowocześniejsze technologie elektromobilne. Wyposażona we wtyczkę CCS-2, CHAdeMO, długość kabli 5 m, dynamiczna alokacja mocy co 40/60 kW. Moc całkowita stacji 160 kW, wyposażona w terminal płatnościowy dla obsługi kart płatniczych.

W stacji zastosowano innowacyjne technologie jak:

 • wyświetlacz dopasowywany do wzrostu użytkownika
 • dynamiczny przydział mocy ładowania zależnie od pojazdu
 • możliwość rozbudowy mocy stacji w trakcie eksploatacji do 300 kW

Szybka ładowarka samochodowa typu EV-C

Stacje ładowania pojazdów

Każda stacja ładowania jest wyposażona w dwa złącza DC i jedno złącze AC z opcją elastycznej konfiguracji. Dynamiczny podział mocy ładowania pozwala na jednoczesne ładowanie trzech różnych pojazdów, co daje możliwość maksymalnego wykorzystania potencjału stacji ładowania.

Możliwa moc ładowarki DC to 30 kW, 60 kW, 90 kW, 120kW, 150 kW, która jest w łatwy sposób skalowalna co pozwala nadążyć za rozwojem rynku samochodów elektrycznych, a także dopasować do potrzeb Klientów.


Jedna aplikacja mobilna, wielu operatorów

Najczęściej zadawane pytania

Budowa stacji ładowania krok po kroku

Stacje ładowania pojazdówStacje ładowania pojazdówStacje ładowania pojazdów

Jakie stacje do ładowania samochodów elektrycznych oferuje PowerOn?

 • Stacje naścienne o mocach rzędu kilku kilowatów do 22kW- głównie przeznaczone do montażu w garażach, budynkach jedno i wielorodzinnych itp.
 • Stacje stojące o mocach rzędu 11kW–44kW– najczęściej jako słupki wolnostojące jedno lub dwustanowiskowe, z różnymi systemami dostępu do stacji oraz systemami zarządzania. Przeznaczone głównie do montażu na terenie obiektów komercyjnych typu hotele, kina, biurowce, parkingi firmowe, galerie handlowe itp. — czyli do obsługi swoich klientów, pracowników.
 • Stacje DC o mocach rzędu 30kW–50kW– bardziej zaawansowane stacje pozwalające szybciej naładować auto a także pozwalające obsługiwać płatności w różny sposób. Przeznaczone głównie do montażu na terenie obiektów komercyjnych typu hotele, kina, biurowce, galerie handlowe itp. oraz wzdłuż tras — jako stacje ogólnodostępne.
 • Stacje DC o mocach rzędu 50kW–350kW- najbardziej zaawansowane i rozbudowane stacje ładowania. Przeznaczone głównie do montażu wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych, pozwalające bardzo szybko naładować pojazd. Wymagają odpowiedniej sieci i infrastruktury energetycznej, będącej w stanie zapewnić dużą moc.

Współpracujemy z największymi producentami stacji ładowania samochód elektrycznych. W razie zainteresowania, zapraszamy do kontaktu.

Co to jest stacja do ładowania samochodów elektrycznych?

Stacja ładowania – urządzenie elektryczne służące do ładowania akumulatorów i innych urządzeń elektrycznych (w tym pojazdów elektrycznych) zasilanych prądem elektrycznym, wyposażonych w akumulator. Energia elektryczna do stacji dostarczana jest z zewnętrznej sieci energetycznej. Stacja wyposażona jest w gniazdo ładowania jednego lub wielu zunifikowanych typów.

Ile kosztuje stacja ładowania samochodów elektrycznych?

Wyposażenie punktu ładowania. Koszt samego urządzenia waha się w zależności m.in. od modelu, miejsca zainstalowania, złożoności jego systemów.

Instalacja punktu ładowania. Głównymi czynnikami wpływającymi na koszt instalacji są: wymagania konstrukcyjne urządzenia, dostępność odpowiedniej infrastruktury elektrycznej, koszt zgłoszenia (w rzadszych przypadkach pozwolenia na budowę) wraz z projektem budowlanym i przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz cena gruntu. Należy liczyć się również z ewentualną potrzebą modernizacji istniejącej infrastruktury elektrycznej oraz drogowej lub budowlanej, w tym np. dodania progów spowalniających lub słupków ochronnych.

Eksploatacja. Należy dbać o to, aby żaden z elementów infrastruktury ładowania nie stwarzał zagrożenia dla użytkownika i osób postronnych oraz by wszystkie były odporne na warunki pogodowe, wandalizm, nieumiejętne użytkowanie i in. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji „Bezpieczeństwo punktu ładowania”. Do kosztów wlicza się także koszt badania odbiorczego i ewentualnych kolejnych badań po naprawie lub modernizacji. Przeglądy konserwacyjne mogą, lecz nie muszą, być wliczone w cenę urządzenia. Z kolei każda naprawa lub wymiana elementu infrastruktury generuje koszty zależne od tego, co to za element, np. wymiana pokrywy gniazda czy też całego przewodu ładowania.

Energia elektryczna. Tutaj należy uwzględnić opłaty stałe i zmienne wynikające z odpowiedniej taryfy.

 

Elektromobilność-krok po kroku

1) Doradztwo i analiza

– Bezpłatne konsultacje
– Zorientowanie się jakie są potrzeby klienta
– Opracowanie planu rozwoju infrastruktury

2) Załatwienie dokumentacji

– Zajmiemy się wszystkimi formalnościami
– Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty
– Pomożemy w wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa i zapisów w ustawie o elektromobilności

3) Montaż

– Dostawa stacji oraz potrzebnych części na miejsce
– Instalacja stacji w wybranym miejscu

4) Zarządzanie i monitoring

– Zarządzanie i monitoring funkcjonowania stacji ładowania
– Telefoniczna obsługa klienta
– Pomoc podczas awarii

5) Rozliczenia i raporty

– Rozliczanie kosztów za usługi ładowania
– Pobieranie opłat za usługi od użytkowników końcowych
– Raportowanie w zakresie funkcjonowania stacji oraz realizowanych rozliczeń

Jakie są obowiązki operatora ogólnodostępnej stacji ładowania?

Obowiązki operatora stacji ogólnodostępnej opisane są przede wszystkim w art. 3 Ustawy. Operator:

1a) zapewnia działalność w stacji przynajmniej jednego dostawcy usługi ładowania (tab. 3) przy czym wg art. 6 operator sam może pełnić jego rolę;

1b) jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji stacji, w tym za jej budowę zgodną z Polskimi Normami i dostosowanie do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, funkcjonowania sieci elektroenergetycznej i dostępu dla osób niepełnosprawnych.

2) pilnuje, by stacja miała ważne badania techniczne UDT;

3) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo eksploatacji stacji na co dzień;

4a) wyposaża stację w oprogramowanie, które pozwala na podłączenie i ładowanie pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych ładowanych z zewnątrz. Oprogramowanie to musi też komunikować się z rejestrem EIPA (patrz sekcja „Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych”) i przekazywać wymagane przez rejestr dane dotyczące cen usługi ładowania oraz dostępności punktu;

4b) umożliwia mierzenie energii zużytej przez każdy z zainstalowanych na stacji punktów ładowania osobno i przekazywanie tych danych do systemu zarządzania całej stacji;

5), jeśli stacja ma własne przyłącze elektroenergetyczne, zawiera umowę o świadczenie usług dystrybucji energii na potrzeby zarówno stacji, jak i świadczenia dalszych usług ładowania. Bez tej umowy nie byłoby formalnie możliwe pobieranie energii elektrycznej z sieci;

6) prowadzi zapisy o zużyciu energii osobno na potrzeby własne stacji oraz na świadczenie usługi ładowania się klientów i przekazuje te dane do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), dostawcy usługi ładowania oraz sprzedawcy energii elektrycznej, z którymi ma podpisane umowy;

7) zawiera osobną umowę sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby własne stacji;

8) rozlicza straty energii elektrycznej wynikające z funkcjonowania stacji;

9) udostępnia w obrębie stacji instrukcję ładowania oraz inne informacje szczególne odnośnie do jej użytkowania;

10) w nawiązaniu do p. 1a), zapewnia dostęp do stacji wszystkim chętnym dostawcom usługi ładowania;

11) uzgadnia z zarządcą drogi liczbę miejsc postojowych dla ładujących się pojazdów.

Jaka jest rola UTD?

UDT posiada wysokie kompetencje związane z bezpieczeństwem oraz gromadzeniem i udostępnianiem informacji dotyczących stacji ładowania. Część z inwestorów mogła już mieć do czynienia z dozorem technicznym przy okazji eksploatacji urządzeń transportu bliskiego lub urządzeń ciśnieniowych, dla dużej części z nich jednak zagadnienie to jest nowe. Ważne jest zatem, aby przedstawienie prawnych i technicznych kwestii związanych z istotą i kolejnością wykonywania czynności podczas badania było jak najbardziej przejrzyste.

Według zapisów art. 16 Ustawy stacje ładowania, punkty ładowania autobusów będą podlegać badaniom UDT w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji. Oznacza to, że przed dopuszczeniem do eksploatacji stacje i punkty ładowania zostaną przebadane przez inspektorów UDT. Badania techniczne będą także wykonywane po znaczących naprawach i modernizacjach (patrz sekcja „Badania UDT”). UDT może również wystąpić w roli opiniodawcy (art. 15) w zakresie zgodności dokumentacji technicznej.

Jakie dokumenty prawne regulują Elektromobilność?

Dokumenty prawa polskiego:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dn. 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Dz. Urz. UE L 307 z 28.10.2014, str. 1).

Ustawa z dn. 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2021 poz. 110).

Rozporządzenie Ministra Energii z dn. 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków technicznych dla stacji i punktów ładowania pojazdów elektrycznych (Dz.U. poz. 1316).

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181).

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy