Przegapienie tego terminu, może słono kosztować. Bez oświadczenia, przedsiębiorcy nie dostaną taniej energii

16 listopada, 2022

  • Mikro, małe i średnie firmy mogą mieć energię w ustawowej maksymalnej cenie 785 zł za MWh, czyli maksymalnie 79 gr za kWh. Jest jednak jeden warunek
  • By dostawca energii wiedział, kto jest uprawniony do niższej ceny, przedsiębiorcy muszą złożyć oświadczenie
  • By mieć niższe rachunki już za grudzień, muszą to zrobić do końca listopada

Od 4 listopada obowiązuje już tzw. ustawa o maksymalnych cenach energii — link do ustawy w Dzienniku Ustaw. Za jej sprawą w rozliczeniach z małymi i średnimi firmami oraz odbiorcami użyteczności publicznej będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.

Z tym że dla tych, którzy zawarli umowę sprzedaży po 23 lutego 2022 r., w tym kompleksową lub na giełdzie, cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń z tymi odbiorcami obejmujących okres od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022 r. Wzór ten zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. POBIERZ OŚWIADCZENIE. Firmy, które nie złożą deklaracji swojemu dostawcy energii, nie korzystają z ustawowej ceny 0,79 zł za kWh. Zgodnie z prawem, w przypadku niezłożenia oświadczenia, dostawca ma prawo nie stosować wobec odbiorcy ceny maksymalnej. Jeżeli termin składania zeznań minął, cena maksymalna będzie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono zeznanie podatkowe.

Co trzeba napisać w oświadczeniu podmiotu uprawnionego

Zgodnie z rozporządzenie w oświadczeniu trzeba podać:

  • Dane identyfikacyjne odbiorcy uprawnionego, w tym nazwę, adres, NIP lub PESEL
  • Dane identyfikacyjne i kontaktowe odbiorcy uprawnionego albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego odbiorcy, imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, jego serię i numer, a także numer telefonu lub adres e-mail

Dodatkowo w specjalnej tabeli należy wskazać ilość punktów poboru energii, datę zawarcia umowy na ten punkt oraz obliczyć procentowy udział energii elektrycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Co jest objęte najwyższą ceną, a co nie. Suma procentów musi być równa 100. W tabeli jest 20 pozycji. Jeżeli dany obiekt ma więcej punktów poboru, tabelę należy zduplikować. Numer punktu odbioru można znaleźć na fakturze, w dziale obsługi klienta online lub dzwoniąc do dostawcy. Możesz również oszacować swoje zużycie energii, dzwoniąc do swojego dostawcy. Ponadto, pod groźbą odpowiedzialności karnej, odbiorca musi oświadczyć, że spełnia przesłanki do uznania go za uprawnionego odbiorcę w rozumieniu przepisów prawa.

Które firmy mogą złożyć oświadczenie

Zgodnie z ustawą prawo do energii w maksymalnej cenie mają mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 Prawa przedsiębiorców. To zaś oznacza, że prawo do tańszego prądu mają i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, i spółki.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy