Tyle pieniędzy będzie można dostać na urządzenia objęte Moim Prądem 5.0

27 marca, 2023

Od niemal roku osoby budujące domy jednorodzinne mogą starać się o dotacje na montaż gruntowych i powietrznych pomp ciepła w programie Moje Ciepło. Na pompy gruntowe można otrzymać trzykrotnie wyższą dotację niż na pompy powietrzne, jednak zdecydowana większość złożonych dotychczas wniosków o dofinansowanie dotyczy pomp typu powietrznego.

Program Moje Ciepło ma nie tylko wspierać montaż pomp ciepła, ale też zapewnić wyższy standard energetyczny budynków jednorodzinnych. Od początku tego roku dofinansowanie można otrzymać na montaż pomp ciepła w domach, w których maksymalny wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W wynosi 55 kWh/(m2 x rok).

Wysokość dotacji na pompę ciepła

Dofinansowanie w programie Moje Ciepło jest przyznawane w formie dotacji do 30 proc. Uprzywilejowaną grupą są posiadacze Karty Dużej Rodziny, którzy mogą liczyć na 45 proc. dofinansowania na zakup i montaż pompy.

Dotacja nie może przekroczyć 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Taka wysokość dotacji przysługuje przy zakupie gruntowej pompy ciepła. Na pompy powietrzne można otrzymać do 7 tys. zł.

Jakim zainteresowaniem cieszy się program Moje Ciepło?  Z informacji przekazanych portalowi Gramwzielone.pl przez NFOŚiGW wynika, że do 8 marca w programie Moje Ciepło złożono 17 191 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 138,27 mln zł. Ta kwota stanowi 23 proc. całkowitego budżetu programu, który wynosi 600 mln zł.

Najwięcej wniosków złożonych do 8 marca – 15 169 – dotyczy pomp powietrznych (powietrze-woda, powietrze-powietrze), ponadto złożono 2022 wnioski o dotację na montaż pomp gruntowych.

Nabór wniosków w programie jest prowadzony w trybie ciągłym. Ma potrwać do końca 2026 roku lub do wyczerpania budżetu. Jak  się dowiedzieliśmy, NFOŚiGW na razie nie planuje wprowadzania zmian w programie.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy