URE wydał pierwszą koncesję na magazynowanie energii

27 grudnia, 2022

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) podpisał pierwszą koncesję na magazynowanie energii. Co ciekawe, otrzymały je instalacje, które wcześniej korzystały z koncesji na wytwarzanie energii.

Koncesję na magazynowanie energii – pierwszą w polskim systemie elektroenergetycznym – otrzymały elektrownie szczytowo-pompowe należące do spółki PGE Energia Odnawialna. Jak podkreśla regulator, te jednostki wcześniej korzystały z koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Jak podkreślił regulator, dotychczas jednostki wytwarzały energię elektryczną na koncesjach. Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że ​​magazynowanie energii stało się odrębną działalnością gospodarczą objętą koncesją w związku z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne w maju 2021 r., która stworzyła podstawy prawne dla rozwoju magazynowania energii w Polsce.

Zgodnie z aktualną wersją Prawa energetycznego magazynowanie energii jest rozumiane jako „przetworzenie energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej lub wytworzonej przez jednostkę wytwórczą przyłączoną do sieci elektroenergetycznej i współpracującą z tą siecią do innej postaci energii, przechowanie tej energii, a następnie ponowne jej przetworzenie na energię elektryczną”.

Natomiast magazyn energii elektrycznej według definicji zawartej w ustawie Prawo energetyczne to „instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej”. Definicje zawarte w Prawie energetycznym pozwalają na uznanie za magazyny energii także elektrowni szczytowo-pompowych.

Elektrownie szczytowo-pompowe w Polsce

Grupa PGE jest największym operatorem elektrowni szczytowo-pompowych (ESP) w Polsce. Obecnie krajowa flota ESP składa się z sześciu obiektów, z czego cztery należą do PGE Energia Odnawialna. Jest to największa elektrownia szczytowo-pompowa w Polsce, zlokalizowana w Żarnowcu (716 MW), wraz z obiektami w Porąbce-Żar (500 MW), Dychowie (90 MW) i Solinie (200 MW). Energa (Żydowo, 156 MW) i Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica obsługują instalację o mocy 46 MW, która posiada również elektrownię szczytowo-pompową.

Elektrownie szczytowo-pompowe udowodniły swoją przydatność jako magazyny energii dla krajowego systemu elektroenergetycznego w maju ubiegłego roku, kiedy groziły przerwy w dostawie prądu z powodu awarii w Elektrowni Bełchatów. W czasie awarii Elektrowni Bełchatów ESP należąca do PGE Energia Odnawialna dostarczyła do sieci ponad 1,5 GW energii elektrycznej ze względu na największe zapotrzebowanie na energię z systemu elektroenergetycznego.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy