Właścicielom instalacji PV przysługują rekompensaty

29 maja, 2023

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły, że właścicielom instalacji fotowoltaicznych (PV) przysługują rekompensaty tytuł zaniżeń wytwarzania energii elektrycznej. W komunikacie wyjaśniono, że rekompensata dotyczy niedoszacowania produkcji energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczne w dniach 23 i 30 kwietnia br.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) wydały 23 i 30 kwietnia 2023 r. nakazy deficytu energii elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznych (PV) przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej. W związku z tym właścicielom instalacji fotowoltaicznych, którzy zastosowali się do nakazu, przysługuje rekompensata finansowa za brak możliwości wytworzenia takiej ilości energii elektrycznej, jaką byliby w stanie wytworzyć, gdyby PSE nie wydało nakazu, poinformował w środę operator.

Dodano również, że rekompensata jest wypłacana zgodnie z art. 13 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

Po otrzymaniu wniosku o wypłatę rekompensaty PSE ustala wysokość rekompensaty pieniężnej przysługującej właścicielowi instalacji fotowoltaicznej. Po otrzymaniu informacji o rozliczeniu właściciel instalacji fotowoltaicznej ma prawo wystawić PSE fakturę. Spółka wypłaca rekompensatę w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowej faktury.

30 kwietnia 2023 r. PSE podały, że w godzinach od 11:00 do około 16:00 w krajowej sieci elektroenergetycznej występowała nadwyżka energii elektrycznej przewyższająca zapotrzebowanie. Powodem tego był wysoki potencjał wytwórczy OZE, który w okresie największej nadpodaży energii elektrycznej przewyższał zapotrzebowanie o ok. 2,3 GW w godzinach najwyższej nadpodaży energii elektrycznej. W celu równoważenia podaży i popytu w systemie elektroenergetycznym Polskie Sieci Elektroenergetyczne wydały polecenia zaniżenia generacji OZE. Poziom zaniżenia uzależniły od bieżących warunków pracy systemu elektroenergetycznego.

Jak podała wówczas spółka, według stanu na 1 kwietnia 2023 r. moc osiągalna źródeł fotowoltaicznych (PV) to ok. 13 GW, zaś moc osiągalna źródeł farm wiatrowych (FW) to ok. 9,5 GW.

Wypłata rekompensat dotyczyć będzie wszystkich dotychczas dokonanych zaniżeń wytwarzania energii elektrycznej przez instalacje PV w dniach 23 i 30 kwietnia 2023 r. – wskazała spółka.”

PSE wyjaśniły, że aby otrzymać rekompensatę właściciel instalacji PV powinien złożyć do spółki wniosek o wypłatę rekompensaty finansowej.

Dodano, że podstawową metodą wyznaczania ilości energii elektrycznej niewyprodukowanej w instalacji PV w związku z realizacją polecenia jest jej określenie na podstawie rzeczywistych pomiarów mocy promieniowania słonecznego (irradiancji słonecznej) zrealizowanych na terenie tej instalacji.

Po otrzymaniu wniosku o rekompensatę, PSE wyznaczą wartość rekompensaty finansowej przysługującej właścicielowi instalacji PV.

Po otrzymaniu informacji rozliczeniowej właściciel instalacji PV będzie uprawniony do wystawienia na rzecz PSE faktury. Spółka dokona zapłaty rekompensaty w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

30 kwietnia 2023 r. PSE poinformowały, że w godzinach od 11 do ok. 16 w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wystąpiła nadwyżka podaży energii elektrycznej ponad zapotrzebowanie. Wyjaśniono, że jej przyczyną jest wysoki potencjał produkcji energii elektrycznej z OZE, przekraczający zapotrzebowanie o około 2,3 GW w godzinach najwyższej nadpodaży energii elektrycznej. W celu równoważenia podaży i popytu w systemie elektroenergetycznym Polskie Sieci Elektroenergetyczne wydały polecenia zaniżenia generacji OZE. Poziom zaniżenia uzależniły od bieżących warunków pracy systemu elektroenergetycznego.

Jak podała wówczas spółka, według stanu na 1 kwietnia 2023 r. moc osiągalna źródeł fotowoltaicznych (PV) to ok. 13 GW, zaś moc osiągalna źródeł farm wiatrowych (FW) to ok. 9,5 GW.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy