Wzrosła cena energii dla prosumentów korzystających z net-billingu

14 marca, 2023

Średnia miesięczna cena energii elektrycznej z rynku hurtowego za luty, którą właśnie podało PSE, okazała się wyższa od średniej ceny ze stycznia. Oznacza to większe korzyści dla prosumentów, jeśli chodzi o energię wprowadzoną do sieci w tym miesiącu.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne po raz kolejny opublikowały średnią miesięczną cenę energii elektrycznej (indeks RCEm), która jest podstawą do rozliczenia energii wprowadzonej do sieci przez odbiorców korzystających z systemu net-billing.

Z systemu net-billing mogą korzystać odbiorcy, którzy złożyli wniosek o przyłączenie do sieci mikroinstalacji po 31 marca 2022 r. Przyjmuje się, że wynagrodzenie za nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci jest równe średniej z rynkowych cen energii z poprzedniego miesiąca. Wynagrodzenie za energię wprowadzoną do sieci przekazywane jest na indywidualną lokatę odbiorcy, z której pomniejszany jest rachunek za energię zakupioną z sieci.

Ceny RCEm.

PSE po raz pierwszy opublikowały cenę RCEm za czerwiec 2022 r., która dotyczyła nadwyżki energii wprowadzonej do sieci przez odbiorców korzystających z rozliczeń netto w lipcu (w okresie przejściowym (od kwietnia do końca czerwca) odbiorcy byli jeszcze taryfikowani według starych zasad w systemie opustowym). Najwyższa cena RCEm w historii net billing została osiągnięta w sierpniu i uwzględniona w rozliczeniu za energię wprowadzoną do sieci we wrześniu (1 019,06 zł/MWh). Po tym czasie ceny energii w net-billingu spadały.

Średnia cena energii RCEm za pierwszy miesiąc roku wyniosła 596,56 zł/MWh (o 131,64 zł/MWh mniej niż średnia cena w grudniu). Po średniej cenie w styczniu, w lutym nastąpił wzrost ceny energii oddawanej do sieci przez prosumentów.

Teraz PSE podały średnią miesięczną cenę energii elektrycznej z lutego, po której będzie rozliczana energia wprowadzona do sieci przez prosumentów korzystających z net-billingu w marcu. W stosunku do wcześniejszego miesiąca wzrosła ona o 71,03 zł/MWh – do poziomu 667,59 zł/MWh.

Ceny w net-billingu za energię wprowadzoną do sieci w kolejnych miesiącach obowiązywania systemu net- billingu wyglądają następująco (z uwzględnieniem późniejszych korekt PSE):

  • lipiec – 656,04 zł/MWh
  • sierpień – 796,27 zł/MWh
  • wrzesień – 1019,06 zł/MWh
  • październik – 710,03 zł/MWh
  • listopad – 575,48 zł/MWh
  • grudzień – 701,67 zł/MWh
  • styczeń – 728,20 zł/MWh
  • luty – 596,56 zł/MWh
  • marzec – 667,59 zł/MWh.

Miesięczna cena RCEm będzie obowiązywać do połowy 2024 roku, kiedy zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosumenci objęci net-billingiem mają przejść na rozliczenia po średnich cenach godzinowych.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy