Zmiany w Moim Prądzie – nowe informacje

23 listopada, 2022

W połowie grudnia wprowadzone zostaną wyższe poziomy dotacji na montaż domowych instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii w programie Mój Prąd 4.0. Nabór wniosków w czwartej edycji programu zostanie przedłużony. Wyższą dotację będą mogły otrzymać także osoby, które już wcześniej złożyły wniosek o dofinansowanie.

Wczoraj minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała zwiększenie dotacji dla programu, który obowiązuje od połowy kwietnia br. IV edycja programu Mój Prąd. Teraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ujawnił szczegóły planowanych zmian. Z informacji NFOŚiGW wynika, że dotacje na domowe instalacje fotowoltaiczne i bateryjne magazyny energii zostaną zwiększone do nieco wyższych poziomów niż te, o których informowała wczoraj minister Moskwa. Podwyższenie dotacji NFOŚiGW tłumaczy „sytuacją gospodarczą, w tym wysoką inflacją, a także kryzysem energetycznym w Europie”.

Dopłaty do domowych systemów fotowoltaicznych od połowy przyszłego miesiąca wzrosną o 2000 zł. W przypadku wniosku uwzględniającego dofinansowanie jedynie do zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej kwota dofinansowania wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 6 tys. zł.

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacjia fotowoltaicznej wraz z magazynem energii elektrycznej dotacja na mikroinstalację PV wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 7 tys. zł. Natomiast dotacja do magazynu energii wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 16 tys. zł.

Co ważne, wnioskodawcy, którzy otrzymali już dofinansowanie w ramach 4. edycji Mojego Prądu w tej samej wysokości, nie muszą składać nowego wniosku.

W przypadku beneficjentów programu, na których konto wpłynęła już dotacja, koszty kwalifikowane zostaną przeliczone z uwzględnieniem nowego poziomu dofinansowania oraz, w przypadku zwiększenia poziomu dofinansowania, różnicy między kwotą dofinansowania a kwotą dofinansowania wnioskodawcy kwalifikowalności po opłaceniu zmiany poziomu dofinansowania.

Nabór do końca marca

Zgodnie z dotychczasowym regulaminem programu Mój Prąd 4.0 nabór wniosków miał zostać zakończony 22 grudnia br. Jednak z uwagi na wdrażane zmiany nabór zostanie przedłużony do 31 marca 2023 roku lub do wyczerpania alokacji (obecnie wykorzystano 1/3 środków z budżetu liczącego 350 mln zł).

Przez pierwsze pół roku realizacji czwartej edycji Mojego Prądu – od połowy kwietnia do połowy października – złożonych zostało około 15 tys. wniosków o dofinansowanie, jednak tylko w przypadku kilkuset wnioskodawcy uwzględnili – oprócz fotowoltaiki – także montaż magazynów ciepła lub energii elektrycznej.

Mój Prąd IV edycja przeznaczona jest wyłącznie dla właścicieli domów jednorodzinnych rozliczających się za wytworzoną energię systemem rozliczeniowym net-billingu lub dla właścicieli domowych instalacji PV, którzy wcześniej rozliczali się w systemie opustów, ale zdecydowali się na przejście na net-billing.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy