Zmiany w programie Czyste Powietrze od kwietnia obejmą nie tylko pompy ciepła

10 stycznia, 2024

Dofinansowanie dostaną tylko certyfikowane pompy ciepła i kotły na pellet. Uszczelnione mają być też kryteria dochodowe.

Program Czyste Powietrze stanowi największy program dotacyjny w Polsce, skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, być może nawet jeden z największych tego typu programów w całej Europie. Przez ponad pięć lat istnienia programu zarejestrowano ponad 750 tysięcy wniosków, a wypłacono 8,6 miliarda złotych na dofinansowanie wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych i termomodernizacji domów. Tempo realizacji projektów jest niższe niż pierwotnie zakładano, ale nadal można mówić o imponujących liczbach.

Zainteresowanie dofinansowaniem wzrosło po zwiększeniu maksymalnych kwot dotacji na kompleksową termomodernizację domów i wymianę przestarzałych źródeł ciepła na bardziej efektywne, co miało miejsce w ubiegłym roku. Dodatkowo, wprowadzono możliwość ponownego składania wniosków, tym razem skoncentrowanych wyłącznie na termomodernizacji. Niemniej jednak, pojawiły się nowe problemy.

Wysokie dofinansowanie przyciąga nie tylko najuboższych

Największe dofinansowanie, dostępne dla osób o najniższych dochodach, wynosi 100% netto kosztów inwestycji (bez podatku VAT), a beneficjenci nie są zobowiązani do przedpłaty za planowane działania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pokrywa 50% kosztów poprzez zaliczkę wpłacaną bezpośrednio na konto wykonawcy, pozostałą część wypłacając po zakończeniu inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 135 tysięcy złotych, obejmując kompleksową termomodernizację domu, zakup oraz montaż pompy ciepła i fotowoltaiki. Obecnie najwięcej zgłoszeń w ramach programu Czyste Powietrze dotyczy właśnie tego najwyższego poziomu dofinansowania. Jednakże, te środki stają się atrakcyjne również dla nieuczciwych firm, które zawyżają koszty, wprowadzając w błąd osoby o niskich dochodach, mieszkające w słabo ocieplonych domach, i proponując im nieodpowiednie inwestycje. W przypadku pomp ciepła, niektóre osoby otrzymywały sprzęt niskiej jakości, co skutkowało wysokimi rachunkami za prąd. To nie są izolowane przypadki.

Lista zielonych urządzeń i materiałów

Od 1 kwietnia jedynie pompy ciepła, których charakterystyki techniczne zostały potwierdzone poprzez badania przeprowadzone w niezależnych laboratoriach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będą uprawnione do uzyskania dofinansowania. Wyniki tych badań muszą w pełni potwierdzać parametry wymienione w etykiecie energetycznej oraz karcie produktu. Jeżeli urządzenie spełni warunki programu Czyste Powietrze, zostanie uwzględnione na liście ZUM (zielonych urządzeń i materiałów), prowadzonej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Wyłącznie pompy ciepła z tej listy będą kwalifikowane do otrzymania dotacji. Aktualnie znajdujące się na liście ZUM pompy ciepła, które nie przeszły wymaganych badań, zostaną usunięte, chyba że producent lub dystrybutor dostarczy niezbędną dokumentację, a IOŚ-PIB ją pozytywnie zweryfikuje. W przypadku zgłaszania większej liczby pomp ciepła z jednego rodzaju, możliwe będzie dostarczenie badań dla nie więcej niż 5 podtypów.

Dodatkowo, od 1 kwietnia, w ramach programu Czyste Powietrze, będzie możliwość uzyskania dotacji na pompy ciepła do podgrzewu wody użytkowej.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy