Przyłącza energetyczne

Przyłącza energetyczne

Budujesz nową lub modernizujesz istniejącą inwestycję? Potrzebujesz instalacji, która zapewni Ci niezawodny dostęp do prądu? Budowa przyłącza energetycznego to konieczny etap każdego projektu budowlanego. Na nowsze przyłącza decydują się także inwestorzy pragnący zmodernizować swoje inwestycje i podnieść bezpieczeństwo swych instalacji.

Dlaczego warto wykonać przyłącze energetyczne z PowerOn?

PowerOn oferuje kompleksowy zakres usług w ramach projektowania i wykonywania budowy przyłączy elektroenergetycznych. PowerOn gwarantuje:

 • projektowanie sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych nn/SN,
 • modernizacje linii napowietrznych nn/SN,
 • usuwanie kolizji elektroenergetycznych,
 • realizację projektu – wykonanie prac instalatorskich,
 • modernizacje stacji transformatorowych słupowych, kontenerowych i wnętrzowych,
 • modernizacje układów pomiarowo-rozliczeniowych,
 • modernizacje zasilania farm fotowoltaicznych i wiatrowych,
 • modernizacje oświetlenia ulicznego, biurowego i przemysłowego,
 • usuwanie kolizji elektroenergetycznych z planowanym zagospodarowaniem działki,
 • przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
 • wsparcie w kompletowaniu i przygotowywaniu wniosku i dokumentacji,
 • kompleksowe doradztwo w sprawie procedury instalacji, wyboru urządzeń i dostawcy,
 • serwis instalowanych przez nas urządzeń.

Zapytaj o interesujące Cię przyłącze

Stosuje się, gdy w niewielkiej odległości od budynku dostępna jest napowietrzna linia zasilająca. Przyłącze takie najczęściej występuje dla niskich napięć lub dla średnich (wówczas na słupie montuje się napowietrzną stację trafo, z której jest zasilany klient).

Przyłącza energetyczne

Polega na połączeniu obiektu klienta z siecią dystrybucyjną energetyki za pomocą kabla ułożonego w ziemi, który zasila rozdzielnię na terenie klienta. Montaż takiego przyłącza wymaga wcześniejszego naniesienia jego przebiegu na plan geodezyjny działki. Przyłącza kablowe nie zaburzają estetyki nieruchomości i dają większą pewność zasilania. Do ich budowy stosuje się kable izolowane, chroniące przewód przed czynnikami środowiskowymi w kwaśnej glebie. Ten rodzaj przyłącza jest nieco droższy.

Przyłącza energetyczne

Budowa / Modernizacja przyłącza energetycznego, główne zalety:

 • Obniżenie ryzyka wystąpienia awarii energetycznych,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
 • Bezpieczna i nieprzerwana produkcja.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest przyłącze energetyczne?

Przyłącze elektryczne to instalacja pozwalająca doprowadzić prąd elektryczny z linii zasilającej do obiektu klienta. Przyłącza elektryczne stosuje się, aby podłączyć obiekt do sieci dystrybucyjnej, czyli, mówiąc potocznie, doprowadzić do budynku prąd. Przyłącza można stosować dla sieci niskiego i średniego napięcia stanowiących źródło prądu dla budynków mieszkalnych i przemysłowych.

Jakie są rodzaje przyłączy energetycznych?

Wyróżnia się kilka rodzajów przyłączy energetycznych. Wyróżnia się instalacje niskonapięciowe (230-400V), średnionapięciowe (15kV) i wysokonapięciowe (110kV).

Najbardziej popularny podział uwzględnia jednak różny sposób przyłączenia. Pod tym względem wymienić należy przyłącza kablowe i napowietrzne.

Przyłącza napowietrzne stosuje się, gdy w niewielkiej odległości od budynku dostępna jest napowietrzna linia zasilająca. Przyłącze takie najczęściej występuje dla niskich napięć lub dla średnich (wówczas na słupie montuje się napowietrzną stację trafo, z której jest zasilany klient).

 • niższy koszt,
 • krótszy czas realizacji projektu,
 • idealne jako przyłącze tymczasowe do zasilania placu budowy.

Wady instalacji napowietrznej:

 • niska estetyka,
 • narażenie na czynniki atmosferyczne,
 • trudności przy rozbudowie sieci,
 • wyższe zagrożenie porażeniowe.

Przyłącze kablowe polega na połączeniu obiektu klienta z siecią dystrybucyjną energetyki za pomocą kabla ułożonego w ziemi, który zasila rozdzielnię na terenie klienta. Montaż takiego przyłącza wymaga wcześniejszego naniesienia jego przebiegu na plan geodezyjny działki. Konieczne jest bowiem dostosowanie go do pozostałych instalacji na danym terenie.

Przyłącza kablowe nie zaburzają estetyki nieruchomości i dają większą pewność zasilania. Do ich budowy stosuje się kable izolowane, chroniące przewód przed czynnikami środowiskowymi w kwaśnej glebie. Ten rodzaj przyłącza jest nieco droższy.

Zalety:

 • nie zaburza estetyki nieruchomości,
 • stosowany dla większych mocy,
 • idealne jako przyłącze docelowe,
 • wskazane w rejonach gęstej zabudowy,
 • łatwość rozbudowy i modernizacji,
 • większa niezawodność.

Wady:

 • nieco wyższa cena,
 • dłuższy czas wykonania,
 • konieczność dostarczenia dodatkowej dokumentacji (szkic sytuacyjny),
 • konieczność prac ziemnych podczas instalacji i modernizacji.

Niektóre instalacje łączą w sobie oba rodzaje – napowietrzny i kablowy. W zależności od potrzeb i możliwości stosuje się w nich odcinki doziemne i napowietrzne.

Warto wspomnieć również o przyłączach tymczasowych – tak zwane przyłącze budowlane (prąd budowlany). Są to prowizoryczne instalacje napowietrzne lub doziemne, które zakłada się jedynie na czas budowy. Do ich zamontowania wystarczy otrzymanie z zakładu energetycznego warunków przyłączenia. Po zakończeniu prac budowlanych zastępuje się je właściwym okablowaniem, zwanym przyłączem docelowym.

Budowa przyłącza energetycznego – jaka jest procedura?

1) Analiza możliwości budowy:

– analiza potrzeb własnych w zakresie mocy

– analiza warunków przyłączenia z OSD

– wybór rozwiązania (typ przyłącza, trasa)

– wycena rozwiązania

2) Umowy, dokumentacja techniczna, wnioski, projekty:

– projekt przyłącza / projekt budowlany

– organizacja ruchu

– uzyskanie wymaganych zgód i decyzji

3) Budowa przyłącza:

– przygotowanie lokalizacji

– dostawa materiałów

– układanie i przyłączanie kabli

– usuwanie kolizji

– montaż trafo i rozdzielni

4) Uruchomienie przyłącza:

– badania i próby

– załączenie napięcia w uzgodnieniu z OSD

– monitoring parametrów pracy

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy