Modernizacja układów pomiarowych

Modernizacja układów pomiarowych

Skorzystaj z usługi Modernizacji Układów Pomiarowych od PowerOn. Wykonanie modernizacji umożliwi swobodny wybór sprzedawcy energii elektrycznej oraz dostosuje układ pomiarowy do potrzeb Twojej firmy.

Dlaczego warto wykonać modernizacje układów pomiarowych z PowerOn?

Wykonanie modernizacji układów pomiarowych może okazać się wielkim sukcesem. PowerOn gwarantuje:

 • kompleksową analizę Twoich potrzeb,
 • rozwiązanie dostosowane do Twoich wymagań i budżetu,
 • doradztwo.

TPA główne zalety:

 • Bezpieczeństwo– monitorowanie zużycia energii online,
 • Oszczędności– możliwość wyboru dowolnego sprzedawcy,
 • Transparentność– rozliczenia w oparciu o faktyczne zużycie.

Najczęściej zadawane pytania

POTRZEBNE DOKUMENTY DO WYCENY MODERNIZACJI UKŁADÓW POMIAROWYCH

Poniżej przedstawiliśmy zbiór potrzebnych dokumentów do sporządzenia wyceny modernizacji układów pomiarowych. Wszystkie te dokumenty przed wykonaniem wyceny ustalane są również bezpośrednio ze Zleceniodawcą:

 • Wydane warunki od OSD na dostosowanie układu pomiarowego;
 • Faktura za usługi dystrybucji lub kompleksowa;
 • Schemat istniejącego układu zasilania;
 • Dokumentacja techniczna;
 • Jeżeli trafostacja jest wewnątrz budynku, to potrzebne są rzuty pomieszczeń budynku (rozdzielnia Sn, trafostacja, tablica pomiarowa.);
 • Zdjęcia układu pomiarowego – zdjęcia przekładników prądowych i napięciowych oraz tablicy pomiarowej.

Jaki jest Cel modernizacji układu pomiarowego?

Aby Odbiorca energii mógł skorzystać z zasady TPA (zakup energii od wybranego sprzedawcy) układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej musi być (potocznie) dostosowany do zasady TPA a wg formalnej nomenklatury Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – spełniać aktualne wymagania techniczne dla układu pomiarowo-rozliczeniowego określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) lokalnego OSD.

Obowiązek dostosowania układu do zasady TPA leży na właścicielu tego układu pomiarowego. Jeśli więc jest on Twoją własnością (a jest tak w większości przypadków Odbiorców zasilanych z sieci SN 15kV oraz WN 110kV), modernizacja układów pomiarowych leży w Twoim własnym zakresie. Jeśli jesteś Odbiorcą zasilanym z sieci nn 0,4kV układ pomiarowy jest własnością OSD i to na nim leży obowiązek modernizacji.

Co to jest zasada TPA ?

Third-party Access, TPA (pol. Dostęp Osób Trzecich, Zasada dostępu stron trzecich) – zasada polegająca na udostępnieniu przez właściciela bądź operatora infrastruktury sieciowej sprzedawcy zewnętrznemu (osobom trzecim) w celu dostarczenia przez niego usług swoim Odbiorcom.

Dzięki zastosowaniu zasady TPA, możliwa staje się demonopolizacja rynku. Odbiorcy końcowi towarów/usług mają prawo dokonania wolnego wyboru dostawcy danego towaru bądź usługi. Zastosowanie zasady TPA w energetyce ma na celu wzmocnienie konkurencji na rynku i z reguły ma wpływ na obniżenie cen.

Jakie są koszty Modernizacji Układów Pomiarowych?

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że koszty modernizacji zależą głównie od zakresu modernizacji określonego w projekcie technicznym i związane są z aktualnym stanem układu pomiarowego. W przypadku modernizacji tylko części infrastruktury koszt może wynieść kilka tysięcy, w przypadku modernizacji pełnego zakresu łącznie z wymianą kompletu przekładników koszt może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Z analiz, których często dokonujemy dla naszych Klientów wynika, że okresy zwrotu inwestycji dostosowania układu pomiarowego wynoszą od 3 do 12 miesięcy i zależą głównie od ilości zużywanej energii oraz cen oferowanych przez nowego sprzedawcę energii.

Zasada TPA – jaki jest zakres dostosowania układu pomiarowego?

 1. Pierwszym krokiem jest wystąpienie do lokalnego OSD z wnioskiem o określenie wymagań technicznych dla układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej. Wniosek taki może złożyć bezpośrednio Odbiorca – lub w ramach udzielonego nam pełnomocnictwa możemy złożyć taki wniosek w imieniu Odbiorcy.
 2.  Kolejny krok to zebranie informacji o obecnym układzie pomiarowym – klient dostarcza schemat układu, informację o przekładnikach, zdjęcia układu pomiarowego i tablicy pomiarowej, schemat pomieszczeń z zaznaczeniem rozdzielni oraz tablicy pomiarowej, albo wykonujemy wizję lokalną sami.
 3. Po otrzymaniu tych wszystkich danych przedstawiamy ofertę na wykonanie modernizacji w zakresie:
 • Opracowanie oraz uzgodnienie projektu technicznego z OSD
 • Demontaż istniejącego układu pomiaru energii elektrycznej.
 • Montaż urządzeń zgodnie ze specyfikacją.
 • Uruchomienie układu pomiaru energii i transmisji danych pomiarowych.
 • Podpisanie protokołu odbioru układu przez OSD – po podpisaniu protokołu odbioru z OSD twoja umowa z nowym sprzedawcą energii może wejść w życie. Od tej pory możesz zacząć cieszyć wolnością wyboru na rynku energii.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy