Budowa trafostacji i przyłącza SN

3 stycznia, 2023

Kolejny z naszych klientów wraz z rozwojem znacząco zwiększył zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną. W dodatku jego dotychczasowe przyłącze na napięciu 6kV zostało przewidziane przez OSD do likwidacji. W rezultacie klient zdecydował o budowie nowego przyłącza na napięciu 15kV wraz z nową stacją trafo. W przypadku prezentowanej inwestycji przyłącze było budowane do sieci OSD ENEA Operator, została zamontowana zewnętrzna trafostacja 1250kVA, która zasila obiekty produkcyjne i magazynowe.

Jak wygląda proces inwestycyjny?

Budowę stacji transformatorowej możemy podzielić na kilka etapów:
  1. Złożenie wniosku do Operatora Systemu Dystrybucyjnego o określenie warunków technicznych i kosztów nowego przyłącza SN
  2. Przygotowanie i uzgodnienie projektu trafostacji. Dokumentacja powinna zostać wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi.
  3. Budowa stacji transformatorowej przez wykwalifikowaną ekipę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne i doświadczenie.
  4. Odbiór techniczny stacji i przekazanie do eksploatacji.
  5. Oszczędzanie na niższych kosztach dystrybucyjnych

Szukasz specjalistów od oszczędności?

W ciągu ostatnich lat działalności osiągnęliśmy stałą pozycję na rynku dzięki bezpośredniej współpracy z coraz większą liczbą sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy