Jak wykonywać inspekcje termowizyjne na farmach fotowoltaicznych?

23 stycznia, 2024

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną zakłada około 30 lat użytkowania, lecz czasami defekty paneli mogą pojawić się już na etapie montażu lub z powodu wad fabrycznych. Raport Clean Energy Associates (CEA) oparty na 8-letnich badaniach nad jakością paneli fotowoltaicznych w 16 krajach od 2022 roku wykazał, że w 2023 roku odnotowano wzrost uszkodzeń o 47 proc. w porównaniu do lat poprzednich.

Warto pamiętać, że panele fotowoltaiczne są urządzeniami elektrycznymi, codziennie narażonymi na zmienne warunki atmosferyczne. Aby utrzymać farmę w odpowiednim stanie technicznym, konieczne są okresowe inspekcje. Badanie termowizyjne z drona jest kluczowym elementem inspekcji, umożliwiając wcześniejsze wykrywanie defektów i podejmowanie szybkich działań naprawczych.

Inspekcje powinny być szczególnie przeprowadzane po zakończeniu prac oraz przed upływem terminów gwarancyjnych. Regularne badania termowizyjne pozwalają na wczesne wykrywanie usterek i podjęcie odpowiednich działań. Firma PowerOn wykorzystuje drony z kamerami termowizyjnymi do skutecznej inspekcji farm fotowoltaicznych, umożliwiając wykonanie inspekcji na farmie o mocy 1 MW w zaledwie godzinę. Pełna dokumentacja w postaci raportu z opisem każdej usterki jest dostępna dla zamawiającego, który ma również wgląd w wysokorozdzielcze zdjęcia instalacji oraz zdjęcia termowizyjne.

Jakie usterki na panelach wykrywa się przy użyciu drona z termowizją?

  • Hot-spoty – są to gorące punkty na panelu, które nagrzewają się bardziej niż pozostała jego część. W efekcie długotrwałego przegrzewania panel ulega uszkodzeniu i należy go wymienić. Ma to wpływ na bezpieczeństwo (temperatury hot-spotów często przekraczają 80-90℃), pracę instalacji oraz ilość generowanego prądu. Przyczyną powstawania hot-spotów mogą być między innymi mikropęknięcia, wadliwy montaż, uszkodzenia w transporcie, zabrudzenia czy stałe lub tymczasowe zacienianie.
  • Dioda bocznikująca – uruchomiona dioda informuje najczęściej o zasłonięciu części panelu oraz ograniczeniu jego pracy.
  • Rozklejenie panelu – powoduje zmniejszenie przezroczystości panelu, a co za tym idzie obniżenie wydajności panelu. Dodatkowo taki panel jest narażony na działanie wilgoci oraz uszkodzenie w dłuższym czasie.
  • Fizyczne uszkodzenia, przebarwienia panelu, pęknięcia i zarysowania – badanie termowizyjne pozwala określić czy pęknięcia mają istotny wpływ na bezpieczeństwo i pracę panelu.
  • Zacienienia – najczęściej pochodzące od roślinności lub elementów infrastruktury. Gdy na panele pada cień niemal zawsze powoduje to jego uszkodzenie. W miejscu zacienienia powstają hot-spoty, które były opisane wyżej.
  • Wyłączone panele – spowodowane mogą być fizycznym odpięciem lub uszkodzeniem.

Dlaczego zlecenie inspekcji zewnętrznej firmie to najbardziej opłacalna opcja?

Przede wszystkim, istnieje konieczność ograniczania kosztów związanych zarówno z utrzymaniem, szkoleniem personelu, jak i wdrożeniem dronów. Nowe unijne przepisy, obowiązujące od 01.01.2024, wprowadziły liczne ograniczenia i wymagania dotyczące szkoleń pilotów, zasad przeprowadzania lotów oraz obsługi bezzałogowców. Wprowadzenie tych przepisów generuje dodatkowe koszty oraz wymogi dla pilotów i właścicieli dronów. Aby skutecznie i prawidłowo przeprowadzać inspekcje, piloci specjalizujący się w tej dziedzinie powinni przejść szkolenie z użycia dronów na farmach fotowoltaicznych, choć nie jest to obligatoryjne. Kluczowe jest jednak zdobycie praktyki i doświadczenia w obszarze korzystania z dronów, co oznacza, że pełna wydajność związana z technologią dronową staje się dostępna dla nowego pilota dopiero po wykonaniu kilku lub kilkunastu badań.

W związku z tym, w większości organizacji, bardziej praktyczne, ekonomiczne i szybkie jest zlecanie firmie specjalizującej się w inspekcjach termowizyjnych, takiej jak PowerOn, przeprowadzenie takich badań. To rozwiązanie okazuje się najbardziej korzystne pod względem kosztów, zwłaszcza gdy konieczne jest sprawdzenie pojedynczej farmy fotowoltaicznej lub gdy tego rodzaju inspekcji jest kilkanaście w ciągu roku.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy