Liczba elektryków zbliża się do 70 tys. Ile przybyło w styczniu?

20 lutego, 2023

Pod koniec pierwszego miesiąca 2023 roku zarejestrowano ponad 67 000 pojazdów elektrycznych. Liczba pojazdów całkowicie elektrycznych zarejestrowanych w styczniu była o ponad 50% większa niż w pierwszym miesiącu ubiegłego roku. W samym styczniu liczba ta wzrosła o 2376 pojazdów, czyli o 56% więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. W całym 2022 roku liczba pojazdów elektrycznych w kraju wzrosła o 26 439 sztuk, czyli wynik poprawił się o 33% porównując do wyniku osiągniętego w 2021 roku.

Na koniec stycznia 2023 roku po polskich drogach poruszało się 63 701 pojazdów elektrycznych. Pojazdy w pełni elektryczne (BEV – battery electric vehicles) stanowiły 32 555 (51%), a hybrydowe pojazdy elektryczne typu plug-in (PHEV – plug-in hybrid electric vehicles) 31 146, natomiast pozostałe to. Pojazdy elektryczne (dostawcze i ciężarowe) stanowiły łącznie 3 396 sztuk. Rośnie również liczba motorowerów elektrycznych i motocykli elektrycznych, których na koniec stycznia było 16 416, oraz 490 907 hybrydowych samochodów osobowych i ciężarowych. Na koniec ubiegłego miesiąca liczba autobusów elektrycznych w Polsce wzrosła do 837. Do końca stycznia 2023 roku w Polsce było 2 612 stacji ładowania pojazdów elektrycznych o dostępie publicznym, zapewniających 5 139 punktów ładowania. Spośród nich 29% to szybkie ładowarki prądu stałego (DC), a 71% to wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy 22 kW lub mniejszej. W styczniu oddano do użytku 57 nowych publicznych stacji ładowania (123 punkty).

Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), podkreśla, że w styczniu 2023 roku zarejestrowano wyraźnie więcej samochodów elektrycznych niż na początku ubiegłego roku – mimo nadal odczuwalnego ograniczenia podaży nowych pojazdów na polskim rynku.

– W celu podtrzymania trendu wzrostowego warto rozważyć aktualizację zasad udzielania dotacji w ramach programu Mój Elektryk. Z uwagi na wysoki poziom inflacji coraz niższa liczba wersji poszczególnych modeli BEV mieści się w ustalonym limicie pozwalającym na objęcie pojazdu dofinansowaniem: pod koniec I połowy 2022 roku – 63, a pod koniec II połowy już tylko 46 – mówi Maciej Mazur.
– Celowe jest także m.in. objęcie wsparciem zeroemisyjnych samochodów dostawczych o DMC do 4,25 t czy też zwiększenie dostępu do informacji na temat środków finansowych wciąż dostępnych w ramach programu – dodaje dyrektor zarządzający PSPA.
Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), zwraca uwagę na nowe regulacje, które dążą do całkowitego wycofania ze sprzedaży nowych pojazdów z silnikami spalinowymi.
– Podjęta właśnie przez Parlament Europejski decyzja w sprawie redukcji CO2 w przypadku pojazdów osobowych i dostawczych oraz propozycja Komisji Europejskiej dla pojazdów ciężarowych upewnia branżę motoryzacyjną, że rok 2035 będzie rokiem granicznym, od którego nie będzie możliwe rejestrowanie pojazdów innych niż bateryjne i wodorowe pojazdy osobowe i dostawcze, zaś redukcja CO2 w przypadku pojazdów ciężkich musi wynieść 65 proc. Cel pośredni to rok 2030 i ograniczenie emisji CO2 dla samochodów osobowych o 55 proc., dla dostawczych 50 proc. i 45 proc. dla ciężarowych – mówi Jakub Faryś.
– Aby te ambitne cele udało się osiągnąć, niezbędne jest oprócz wysiłku branży zbudowanie sieci ładowania i tankowania wodorem, tak aby działania te przełożyły się na sukces rynkowy pojazdów zeroemisyjnych – dodaje prezes PZPM.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy