Linie bezpośrednie: prostsze i tańsze korzystanie z OZE

9 sierpnia, 2023

Łatwiejsza budowa i wykorzystanie linii bezpośrednich, czyli linii, które mogą bezpośrednio łączyć wytwórcę i odbiorcę energii elektrycznej – m.in. takie przepisy zakłada przyjęta dziś przez Sejm ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Linie bezpośrednie to bardzo istotny element transformacji energetycznej naszego kraju. Dzięki nim przedsiębiorcy w dużo łatwiejszy i tańszy sposób będą mogli korzystać z OZE, by zaspokajać swoje energetyczne potrzeby. Jestem pewien, że znaczące uproszczenia w ich tworzeniu spowodują, że wiele firm, które do prowadzenia swojej działalności potrzebują dużo energii, przychylniejszym okiem spojrzy na możliwości jakie dają farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe – wskazuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Przepisy w ustawie mają za zadanie poprawienie dostępności tzw. linii bezpośrednich, które umożliwiają bezpośrednie połączenia pomiędzy jednostkami wytwarzającymi energię (zwłaszcza z źródeł odnawialnych) a odbiorcami.

Co się zmieniło

Nowe rozwiązania umożliwią przedsiębiorcom, którzy planują budowę linii bezpośrednich, uniknięcie konieczności uzyskiwania zgody od prezesa URE. Zamiast tego, wystarczy, że złożą zgłoszenie, które zostanie uwzględnione poprzez wpis do prowadzonego przez ten organ rejestru. W ramach tego zgłoszenia będą wymagane informacje dotyczące parametrów linii oraz ekspertyza oceniająca wpływ linii na sieć elektroenergetyczną, co ma na celu zapewnienie bezpiecznego jej działania.

W przypadku linii wyspowej lub linii bezpośredniej, która łączy jednostkę wytwórczą o mocy do 2 MW, zastosowany zostanie tryb zgłoszeniowy, w którym nie będzie wymagane przedstawianie ekspertyzy. Wystarczy dostarczenie kompletnych i poprawnych dokumentów, aby uzyskać wpis.

Linia bezpośrednia: nadwyżka może trafić do sieci

Nowym założeniem w projekcie ustawy dotyczącej regulacji konstrukcji oraz eksploatacji linii bezpośrednich jest umożliwienie dostarczania energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego po przestrzeganiu warunków zapewniających bezpieczne działanie sieci. W takim przypadku, producenci energii powinni respektować ogólne zasady dotyczące wprowadzania nowych warunków przyłączenia do sieci lub modyfikacji istniejących warunków.

Nowe regulacje obejmują również ogólne podejście do kwestii opłat związanych z liniami bezpośrednimi, gdy podmioty posiadające te linie wykorzystują energię sieciową w celu zrównoważenia swoich własnych potrzeb energetycznych.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy