Ministerstwo organizuje konkurs na budynek o obniżonej energochłonności

24 listopada, 2022

Konkurs Ministerstwa Rozwoju i Technologii skierowany jest do architektów. Nagrody przyznane zostaną pięciu najlepszym koncepcjom wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonym zużyciu energii.

Konkurs organizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) składa się z dwóch etapów. Pierwszy obejmuje przygotowanie opracowania studialnego, a jego zakończeniem będzie zaproszenie do złożenia prac konkursowych dla 10 uczestników. Na drugim etapie spośród nich zostanie wybranych pięć zwycięskich projektów.

Terminy, zgłoszenia, nagrody

Wnioski o udział w konkursie należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową https://epk.sarp.pl do 2 grudnia 2022 roku do godz. 12.00.

Opracowania studialne w wersji elektronicznej (pierwszy etap konkursu) będą przyjmowane do 13 lutego 2023 roku do godz. 15.00, również poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w połowie 2023 roku.  Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrodę pieniężną 40 tys. zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej. Dodatkowo przewidziany jest zwrot kosztów w wysokości po 20 tys. zł brutto dla wszystkich uczestników konkursu, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu i skutecznie złożą prace konkursowe.

Optymalizacja zużycia ciepła, elektryczności i gazu to niższe koszty użytkowania i jeden z najbardziej aktualnych tematów w budownictwie jednorodzinnym. Na rynku dostępne są coraz bardziej zaawansowane systemy automatycznego sterowania budynkiem umożliwiające oszczędne korzystanie z mediów. Jestem pewien, że konkurs przyczyni się do popularyzacji tego typu rozwiązań – mówi Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii.

Cel i forma konkursu

Celem Konkursu jest uzyskanie maksymalnie 5 najlepszych pod względem architektonicznym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznych typowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności.

Budynek należy zaplanować jako obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych, zawierający 24 mieszkania. Szczegółowe wytyczne i założenia do opracowania koncepcji konkursowej znajdują się w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Do etapu I zostaną zaproszone osoby, które złożą wniosek o dopuszczenie do konkursu oraz spełniają wymagania określone w Regulaminie Konkursu.

Etap I obejmuje przygotowanie opracowania studialnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie konkursu. Zakończeniem etapu będzie zaproszenie do składnia prac konkursowych dla 10 uczestników konkursu, których opracowania studialne ocenione zostaną najwyżej przez Sąd Konkursowy.

W etap II konkursu zadaniem uczestników, których opracowania studialne zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu Konkursu będzie przygotowanie pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie konkursu.

Harmonogram konkursu

28 listopada 2022 r. – składanie wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu (I tura – dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie).

2 grudnia 2022 r. (do godz. 12:00) – złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Terminy poszczególnych etapów konkursu zostały szczegółowo przedstawione w Regulaminie konkursu (Rozdział I pkt 4).

Nagrody

W konkursie zostanie przyznanych maksymalnie 5 równorzędnych nagród. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrodę pieniężną (w wysokości 40 000 zł brutto każda) oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy konkursowej. Przedmiot usługi został opisany w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Dodatkowo przewiduje się zwrot kosztów w wysokości po 20 000 zł brutto dla wszystkich Uczestników konkursu, którzy zostali zakwalifikowani do etapu II Konkursu i skutecznie złożyli prace konkursowe.

Wybrane prace zostaną przedstawione podczas oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu, które nastąpi w połowie 2023 roku. Dokładny termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie podany w oddzielnym komunikacie.

MATERIAŁY DO KONKURSU

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy