Stacje ładowania co 60 km. Nowe przepisy zatwierdzone

27 lipca, 2023

Rada Unii Europejskiej zaakceptowała nowe przepisy, których głównym celem jest zwiększenie wykorzystania pojazdów zasilanych energią elektryczną i wodorem w całej UE. Nowe przepisy mają na celu osiągnięcie tego poprzez wprowadzenie m.in. nowych wymogów dotyczących budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji tankowania pojazdów na wodór.

Przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie nowych rozwiązań, które mają sprzyjać szerszemu wykorzystaniu pojazdów o napędzie bezemisyjnym. Zostały one ujęte w regulacji znaną jako AFIR (Alternative Fuel Infrastructure Regulation), która stanowi element pakietu legislacyjnego Fit for 55. Głównym celem tego pakietu jest redukcja emisji CO2 w Unii Europejskiej o 55% do roku 2030 w porównaniu z poziomem emisji zanotowanym w 1990 roku.

Nowe przepisy skupiają się szczególnie na obowiązkach związanych z rozbudową infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji do tankowania pojazdów na wodór.

Ładowarki na trasach TEN-T

Zgodnie z nowymi przepisami, państwa członkowskie Unii Europejskiej będą zobowiązane do zapewnienia dostępności co 60 km stacji ładowania samochodów elektrycznych o dużej mocy, wynoszącej przynajmniej 150 kW, na trasach wchodzących w skład europejskiej sieci TEN-T do roku 2030. Dodatkowo, samochody ciężarowe zasilane energią elektryczną będą miały dostęp co 60 km, również na trasach TEN-T, do ładowarek o jeszcze większej mocy, nie mniejszej niż 350 kW.

Realizacja budowy tych stacji jest planowana na lata 2025-2030.

Po roku 2030, skoncentrowano się na rozwijaniu sieci stacji do tankowania pojazdów na wodór. Te stacje będą powstawać nie tylko przy drogach, ale także w portach oraz na stacjach kolejowych i autobusowych, które są objęte siecią TEN-T. Rozlokowanie tych stacji powinno odbywać się maksymalnie co 200 km.

Warto zaznaczyć, że nowe przepisy nie ograniczają się tylko do infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów zasilanych wodorem dla transportu drogowego. Nowe prawo unijne nakłada również obowiązki zapewnienia stacji ładowania dla statków i samolotów.

Prosty system płatności

Jako dodatkowy zachętę do promowania korzystania z samochodów zasilanych energią elektryczną, wprowadzone zostaną ułatwienia w płatnościach. Usługa ładowania będzie możliwa do opłacania kartą, bez konieczności subskrypcji ani logowania się do aplikacji dostarczanych przez operatorów poszczególnych stacji.

Decyzje Rady Unii Europejskiej zakończyły proces legislacyjny związanego z wprowadzeniem nowych przepisów, które mają wspierać rozwój bezemisyjnego transportu. Teraz przepisy te zostaną skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co przewidywane jest na jesień tego roku.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy