Ustawa wiatrowa przyjęta przez Sejm.

10 lutego, 2023

Sejm przegłosował ustawę mającą na celu zliberalizowanie obowiązujących od 2016 roku restrykcyjnych zasad budowy elektrowni wiatrowych. Jednak jeśli treść kluczowych przepisów nie zostanie zmieniona na dalszym etapie prac w parlamencie, to nowa ustawa poprawi możliwości realizacji lądowych projektów wiatrowych w znacznie mniejszym stopniu, niż spodziewali się inwestorzy i proponował rząd.

Sejm na posiedzeniu plenarnym przyjął nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Celem było złagodzenie obowiązujących w Polsce od 2016 r. restrykcyjnych zasad instalacji farm wiatrowych. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość przeforsowało ustawę mającą na celu ustalenie minimalnej odległości od domu do farmy wiatrowej równej dziesięciokrotności tej wysokość turbiny. Zasada skutecznie uniemożliwiała inwestorom rozpoczęcie i kontynuację projektów wiatrowych, które nie otrzymały pozwolenia na budowę w 2016 roku. Nowe prawo, które uchwalił Sejm, miało odblokować inwestycje wiatrowe w Polsce poprzez wprowadzenie minimalnej odległości między elektrowniami wiatrowymi a domami na poziomie 500 metrów

Przyjęcie ustawy nie okazuje się jednak tak dobrą wiadomością dla branży wiatrowej jak wydawało się w momencie, gdy zatwierdzony przez Radę Ministrów dokument trafił do Sejmu. Podczas pierwszego czytania projektu ustawy wiatrowej PiS przeforsował poprawkę zwiększającą minimalną odległość turbin od zabudowań mieszkalnych z 500 na 700 metrów.

Podstawą do określania odległości elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych mają być m.in. wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), wykonywanej w ramach MPZP, przy czym konieczne ma być zachowane minimalnego promienia 700 metrów od turbin.

W ustawie została uwzględniona ponadto zgłoszona wcześniej przez rząd poprawka zakładająca możliwość zakupu udziałów w części elektrowni wiatrowych przez członków lokalnych społeczności i rozliczeń w ramach formuły wirtualnego prosumenta.

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy