Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - Kredyt Ekologiczny

12 kwietnia, 2023

Celem działania jest wpieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA (PREMIA EKOLOGICZNA)
Finansowanie:
REFUNDACJA
Budżet:
1.003.657.934 EUR.
Wysokość wsparcia:
maks. 70%.
Wkład własny:
min. 30%.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).
2. Duże firmy (small mid-caps oraz mid-caps).

Koszty kwalifikowane:
– zakup lub wytworzenie środków trwałych,
– zakup robót i materiałów budowlanych (w celu modernizacji, adaptacji budynków, poprawy ich efektywności energetycznej),
– zakup specjalistycznego oprogramowania,
– zakup oraz instalacja OZE,
– koszty specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do prawidłowego wdrożenia inwestycji.
Finansowanie inwestycji w 100% z kredytu jest dopuszczalne.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Inwestycje na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.
W ramach projektu można dokonać:
1. Modernizacji posiadanej infrastruktury (np. linii technologicznej, budynków).
2. Zakupu instalacji OZE lub modernizacji istniejącej instalacji OZE.
Rezultatem inwestycji ma być wzrost energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Procedura wnioskowania o środki jest następująca:
1. Złożenie wniosku do banku komercyjnego celem udzielenia kredytu ekologicznego i zawarcie warunkowej umowy kredytowej.
2. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do BGK celem przyznania premii ekologicznej (dotacji).
3. Zawarcie umowy kredytowej z bankiem komercyjnym.
4. Podpisanie umowy dofinansowania projektu.
5. Wypłata premii ekologicznej przez BGK.

Termin składania wniosków: 
6 czerwca – 17 sierpnia 2023
22 sierpnia – 21 listopada 2023


Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy